Politika ochrany soukromí

Politika ochrany soukromí portálu www.ekonstal.pl vysvětluje, jak, v jakém rozsahu a za jakými účely prostřednictvím tohoto portálu shromažďujeme osobní údaje. Obsahuje také informace o tom, jakým způsobem a jak dlouhou jsou tyto údaje zpracovávány.

Všeobecné informace

 1. V souladu s čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (Úř. věst. EU L 119 z 4. 5. 2016, dále jenom „GDPR“) oznamujeme, že provozovatelem stránek www.ekonstal.pl a správcem osobních údajů je společnost Ekonstal Sp. z o. o.  se sídlem ul. Słoneczna 30, 88-230 Piotrków Kujawski, Polsko, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů – iod@ekonstal.pl.
 2. Vynakládáme veškeré úsilí k tomu, aby osobní údaje získávané prostřednictvím těchto stránek byly zpracovávány výlučně v souladu s platnými právními předpisy. Zaručujeme také jejich plnou důvěrnost a bezpečnost.
 3. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s naší Politikou ochrany soukromí. Pokud nesouhlasíte s ukládáním souborů cookies ani se zpracováním údajů prostřednictvím formulářů, nepoužívejte tyto stránky, nebo upravte nastavení svého prohlížeče.

Rozsah a druh shromažďovaných údajů

 1. Internetové stránky www.ekonstal.pl shromažďují dva druhy informací o uživatelích:
  • Údaje shromažďované pomocí souborů cookies ukládaných na koncových zařízeních (notebook, tablet, chytrý telefon), na nichž si prohlížíte jejich obsah, a pomocí pixelových značek a logů internetového serveru, které používá náš poskytovatel hostingu,
  • Údaje poskytnuté dobrovolně při vyplňování kontaktních formulářů.
 2. Internetové stránky shromažďují informace o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
  • Prostřednictvím údajů dobrovolně uváděných ve formulářích, které se ukládají v systému provozovatele.
  • Pomocí souborů cookies uložených na koncových zařízeních.
 3. Soubory cookies jsou textové soubory, které se automaticky ukládají na notebooku, tabletu nebo chytrém telefonu při prohlížení internetových stránek. Internetové prohlížeče implicitně povolují ukládání souborů tohoto typu a jejich pozdější čtení serverem, ze kterého pocházejí. Můžete změnit nastavení prohlížeče a omezit nebo zablokovat ukládání souborů cookies na svém zařízení. To ale může vést k chybnému fungování celých nebo části stránek. Všechny cookies uložené na svém zařízení také můžete kdykoliv smazat. Soubory cookies neumožňují identifikovat osobní údaje majitele zařízení, na kterém jsou uloženy. Nijak neovlivňují fungování samotného zařízení. Díky těmto souborům se stránky mohou zobrazovat podle vašeho nastavení (např. velikost písma, jazyk atp.).
 4. Soubory cookies jsou ukládány k následujícím účelům:
  • pro zjištění, jak uživatelé používají naše internetové stránky, jaké podstránky navštěvují, jak kolik času na nich tráví a jaké funkce používají. To nám pomáhá zlepšovat fungování stránek a zavádět nové funkce a obsah, které by vás mohly zajímat. Za tímto účelem používáme analytické nástroje Google Analytics, Google Signals (se zásadami ochrany soukromí se můžete seznámit zde) a Microsoft Clarity (více o této službě se dozvíte zde),
  • abychom zjistili, jak často jsou na stránkách přehrávány videa z portálu YouTube (se zásadami ochrany soukromí se můžete seznámit zde)
  • k propagaci internetových stránek ekonstal.pl na sociální síti facebook.com (se zásadami ochrany soukromí se můžete seznámit zde),
  • k přizpůsobení obsahu reklam vašim preferencím a k měření efektivity reklam zveřejňovaných v síti Google Ads (se zásadami ochrany soukromí se můžete seznámit zde).
 5. Soubory cookies můžete vypnout v menu Nástroje nebo v Nastaveních svého prohlížeče. Postup najdete v Nápovědě svého prohlížeče.
 6. Systémové logy jsou automatické soubory, které během vaší návštěvy generuje server. Jedná se o anonymní informace, které se týkají mj. IP adresy, času návštěvy, typu prohlížeče, URL adresy a případných chyb, pokud se nějaké vyskytly. Jedná se o informace, které jsou využívány výlučně ke správě serveru a k zajištění efektivního fungování stránek.
 7. Pokud se chcete na nás obrátit prostřednictvím kontaktních formulářů, musíte zadat níže uvedené údaje. Jejich poskytnutí je dobrovolné, je ale nutné pro vyřízení požadavku:
  • Formulář přihlášky do zaměstnání – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail,
  • Reklamační formulář – jméno a příjmení, název firmy, telefonní číslo, e-mail, PSČ, obec,
  • Formulář žádosti – jméno a příjmení, název firmy, telefonní číslo, e-mail.

Způsob zpracování osobních údajů

 1. Výše uvedené údaje jsou používány k následujícím účelům:
  • Údaje získané prostřednictvím formuláře přihlášky do zaměstnání – za účelem komunikace o účasti v náborovém procesu,
  • Údaje získané prostřednictvím reklamačního formuláře – pro řádné vyřízení reklamace zakoupeného zboží,
  • Údaje získané prostřednictvím formuláře požadavku – za účelem jednorázového komunikace a předložení obchodní nabídky dle vaší poptávky.

Poskytování údajů

 1. V určitých situacích je správce údajů oprávněn předat vaše osobní údaje jiným příjemcům, bude-li to nezbytné k plnění s vámi uzavřené smlouvy nebo k plnění povinností správce údajů.
 2. Údaje mohou být poskytovány subjektům oprávněným dle zákona a externím subjektům, se kterými společnost Ekonstal uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Tyto subjekty řádně chrání údaje a zajišťují jejich bezpečnost, což je potvrzeno příslušnými smluvními ujednáními a podmínkami jimi poskytovaných služeb.
 3. Osobní údaje nejsou poskytovány do třetích zemí ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že údaje nepředáváme mimo Evropskou unii.

Statistiky provozu

 1. Společnost Ekonstal analyzuje statistiky provozu a chování uživatelů na stránkách prostřednictvím nástrojů Google Analytics, Google Signals (Google Inc. se sídlem v USA) a Microsoft Clarity (Microsoft Corporation se sídlem v USA). Pomocí těchto nástrojů společnost Ekonstal nepředává těmto službám žádné osobní údaje, ale pouze anonymizované informace, které umožňují měření statistik návštěvnosti a analyzování interakcí uživatelů na internetových stránkách. Tyto nástroje používají externí soubory cookies, které jsou ukládány v koncovém zařízení uživatele.
 2. Pro lepší správu reklamy a marketingových aktivit používáme na našich internetových stránkách také nástroj pixel od Facebooku.
 3. Za účelem poskytování služeb dle uzavřené smlouvy a za účelem přímého marketingu správce údajů můžeme používat automatické rozhodování, včetně profilování.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Údaje, které nám dobrovolně poskytnete, budou uchovávány do doby, než odvoláte souhlas s jejich zpracováním.
 2. Údaje poskytnuté prostřednictvím formuláře přihlášky do zaměstnání zpracováváme do doby ukončení náboru na pozici, na kterou se hlásíte, a pokud budete souhlasit s jejich zpracováním za účelem příštích náborů, do doby, než požádáte o ukončení jejich zpracování e-mailem na adresu iodo@ekonstal.pl.

Vaše práva

 1. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat bez udání důvodu. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost předchozího zpracování údajů na jeho základě.
 2. Máte právo požadovat po správci údajů:
  • přístup ke svým osobním údajům,
  • jejich opravu,
  • smazání,
  • omezení zpracování a přenos údajů.
 3. Máte právo podat námitku proti zpracování osobních údajů za účelem oprávněných zájmů správce údajů, včetně profilování, přičemž právo na námitku nelze uplatnit v případě existence závažných oprávněných důvodů zpracování, vám nadřazených zájmů, práv a svobod, zejména za účelem zjišťování, vyšetřování a ochrany před nároky.
 4. Proti úkonům správce údajů je možné podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko.

Kontakty pro věci ochrany soukromí a zpracování údajů

S případnými dotazy ke způsobu a rozsahu shromažďování a zpracovávání osobních údajů a s žádostmi o smazání zpracovávaných údajů se můžete na nás obrátit:

 • Elektronickou poštou na adresu: iod@ekonstal.pl
 • Telefonicky na číslo: +48 66 55 64 789
 • Dopisem na adresu: Ekonstal sp. z o.o., ul. Słoneczna 30, 88-230 Piotrków Kujawski, Polsko

Změny politiky ochrany soukromí

Vyhrazujeme si právo změnit naší Politiku ochrany soukromí. Veškeré změny budeme oznamovat na této podstránce.