Nádrže na Adblue

Nádrže na Adblue - pro koho?

Kapalina AdBlue (vodný roztok močoviny) je používána u vznětových motorů v systémech čištění zplodin. Cílem je snížit emise škodlivých sloučenin a splnit emisní normy, tj. Euro 6. Velké množství nákladních a osobních automobilů se vznětovými motory je vybaveno technologií redukce oxidu dusíku pomocí kapaliny AdBlue, kvůli čemuž je nutné zajistit snadnou dostupnost této látky na trhu.

Nejjednodušším a nejbezpečnějším způsobem z hlediska životního prostředí je tankování této kapaliny na čerpacích stanicích. Proto jsou ocelové nádrže na AdBlue (podzemní i nadzemní) určeny především pro komerční čerpací stanice, které nabízejí tankování nafty a AdBlue na jednom místě. Mohou být také používány např. pro zásobování vlastního rozsáhlejšího vozového parku na podnikových čerpacích stanicích.

ico

Nádrže na Adblue - specifikace

Technická specifikace nádrže

Tvar

Horizontální válcová nádrž

Počet komor

jednokomorové (samostatná nádrž) nebo jako jedna komora ve vícekomorové nádrži

Objem [m3]

od 3 do 100 m3

Provozní
teplota [°C]

od -10 do +35oC

Průměr [mm]

od 1000 do 2900 mm

Počet plášťů

jednoplášťové nebo dvouplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel S235JR

Obecné informace

Může se jednat o zvláštní nádrž (nadzemní nebo podzemní), nebo jednu z komor v nadzemní či podzemní nádrži

Norma

 • Podzemní nádrže: provedení podle normy EN 12285-1
 • Nadzemní nádrže: provedení podle normy EN 12285-2

Vnější
ochrana

 • podzemní –s vnějším povlakem Endoprene zkoušeným proti probití 6.000 V
 • nadzemní – s vnějším antikorozním povlakem a tepelnou izolací

Vnitřní
ochrana

Ochranný nátěr odolný proti působení AdBlue

Účel

Uskladnění a distribuce AdBlue

Tvar

Horizontální válcová nádrž

Počet komor

jednokomorové (samostatná nádrž) nebo jako jedna komora ve vícekomorové nádrži

Objem [m3]

od 3 do 100 m3

Provozní
teplota [°C]

od -10 do +35oC

Průměr [mm]

od 1000 do 2900 mm

Počet plášťů

jednoplášťové nebo dvouplášťové

Materiál

atestovaná uhlíková ocel S235JR

Obecné informace

Může se jednat o zvláštní nádrž (nadzemní nebo podzemní), nebo jednu z komor v nadzemní či podzemní nádrži

Norma

 • Podzemní nádrže: provedení podle normy EN 12285-1
 • Nadzemní nádrže: provedení podle normy EN 12285-2

Vnější
ochrana

 • podzemní –s vnějším povlakem Endoprene zkoušeným proti probití 6.000 V
 • nadzemní – s vnějším antikorozním povlakem a tepelnou izolací

Vnitřní
ochrana

Ochranný nátěr odolný proti působení AdBlue

Účel

Uskladnění a distribuce AdBlue

Standardní vybavení nádrže

 • Poklop DN600 s těsněním – ocel AISI 304
 • Sací trubka DN25 pro čerpadlo AdBlue a T-kus pro obtok (do 3 ks na vlezu) – ocel AISI 304
 • Měřicí hrdlo DN50 – ocel AISI 304
 • Odvzdušňovací hrdlo DN50 – ocel AISI 304
 • Rezervní hrdlo (záslepka) – ocel AISI 304
 • Plnicí trubka DN 80 s manžetou – ocel AISI 304
 • Trubka pro elektronické měření DN100 nebo DN80 – ocel AISI 304
 • U nadzemních nádrží jsou sací a plnicí hrdla vytápěná a zateplená. Nádrž je izolovaná a vybavená topným prvkem

Další příslušenství

 • Plošina na stojan se zastřešením a LED osvětlením – pro nadzemní nádrže
 • Tankovací komora uzavřená venkovní roletou – pro nadzemní nádrže
 • Zemní šachta (nepojezdová) nebo pojezdová šachta – pro podzemní nádrže

Vliv fyzikálně-chemických vlastností kapaliny AdBlue na způsob jejího skladování

Kapalina AdBlue má specifické fyzikálně-chemické vlastnosti. Ty mají významný vliv na způsob skladování. Pochopení těchto vlastností je klíčem k zajištění bezpečnosti a účinnosti skladování AdBlue.

Chemická stabilita

AdBlue je vodný roztok močoviny. Aby byla zachována účinnost a vysoká kvalita této kapaliny, je nutné udržovat její chemickou stabilitu. Jedním z faktorů způsobujících rozklad močoviny v AdBlue je vliv vysokých teplot. Z tohoto důvodu je nutné AdBlue skladovat na místě, kde teplota nepřekračuje určité normy, které se obvykle pohybují mezi -5 °C a 30 °C. Udržováním teploty v určitém rozmezí se snižuje riziko chemického rozkladu kapaliny.

Ocelové nádrže na AdBlue nabízené společností Ekonstal jsou řádně izolované a vybavené topnou spirálou. Pokud je nádrž určena výhradně pro skladování AdBlue, provede se tepelná izolace po celém jejím povrchu. Pokud je kapalina AdBlue skladována pouze v jedné z komor vícekomorové nádrže, je vyhrazená komora izolována. V případě nadzemních nádrží jsou vývody rovněž izolovány a vyhřívány. Tepelná izolace se může vztahovat také na přívodní potrubí AdBlue k distributorům. Bez ohledu na extrémní povětrnostní podmínky chrání ocelové nádrže AdBlue před negativními vlivy, jako je rozklad nebo ztráta fyzikálních a chemických vlastností.

Citlivost na nečistoty

Kapalina AdBlue je velmi citlivá na nečistoty. Z tohoto důvodu by měla být tekutina skladována v uzavřených nádobách, aby byla zajištěna sterilita a úplná ochrana před kontaminanty. Nádrže nabízené společností Ekonstal jsou navrženy tak, aby zajistily ochranu AdBlue před nečistotami a jakýmikoli látkami, jejichž přítomnost v kapalině by mohla poškodit katalyzátor vozidla. Vzduchotěsná konstrukce ocelových nádrží na AdBlue zaručuje čistotu této kapaliny a zachovává tak její plnou účinnost.

Žíravé vlastnosti

AdBlue je sice relativně bezpečná kapalina, ale při nesprávném skladování může mít silný žíravý účinek. Nádrže na AdBlue dodávané společností Ekonstal jsou vyrobeny z vysoce kvalitní oceli, která je navíc chráněna speciálním povlakem odolným proti korozivním účinkům této kapaliny. Ocelové nádrže na AdBlue jsou robustní, trvanlivé, odolné vůči měnícím se povětrnostním podmínkám, UV záření a mechanickému poškození. Tím je zajištěn dlouhotrvající a bezproblémový provoz.