Kvalita a bezpečnost

Skupina Ekonstal nabízí výrobky, které vznikají v souladu s nejvyššími standardy kvality. Udržet tyto standardy je možné díky vhodnému přístupu k tomu, co děláme – spolehlivostí, dodržováním termínů, týmovou prací a dodržováním stanovených postupů. Naše kompetence a shodu s národními i evropskými normami potvrzují certifikáty významných notifikačních autorit. K nádržím a normobarickým komorám opouštějícím náš výrobní závod je vždy přiložena jejich kompletní dokumentace.

Osvědčení o vlastnostech (Certificate for Constancy of Performance)

Certifikační jednotka:

TÜV Rheinland

Zobrazit certifikát

Rozsah:

Toto osvědčení potvrzuje, že jsou používány všechny požadavky hodnocení a ověřování stálosti vlastnosti, které jsou uvedeny v příloze ZA harmonizované normy EN 12285-2, systém 1, a podniková kontrola výroby splňuje všechny stanovené požadavky.

Certifikát PN-EN ISO 9001:2015

Certifikační jednotka:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobrazit certifikát

Systém řízení kvality

Rozsah certifikace:

 • výroba ocelových nádrží,
 • navrhování ocelových nádrží.

Tento certifikát potvrzuje, že postupy a standardy uplatňované skupinou Ekonstal umožňují prosazovat strategii firmy zaměřenou na zákazníka, která v centru své pozornosti klade nejvyšší kvalitu v oblasti navrhování a výroby ocelových nádrží a budování dlouhodobých obchodních vztahů.

Certifikát shody modulu H1

Certifikační jednotka:

Urząd Dozoru Technicznego UDT Cert

Zobrazit certifikát

Rozsah:

Uplatňování systému kvality (modul H1) v souladu s požadavky specifikovanými ve směrnici 2014/68/EU pro tlakové nádrže na LPG.

Tento certifikát potvrzuje celkové zajištění kvality, včetně prozkoumání návrhu a zvláštního dohledu v rámci závěrečného hodnocení.

Certifikát potvrzující kompetence výrobce v oblasti realizace svařovaných spojů

Certifikační jednotka:

TÜV Rheinland Polska

Zobrazit certifikát

Rozsah:

Svařování dle AD 2000 Merkblatt HPO.

Certifikát potvrzuje mj. zajištění úplné kontroly skladového hospodářství, používání vhodné technické infrastruktury, fungující dohled a kvalifikované pracovníky s požadovanými dovednostmi v oblasti technologie svařování.

Certifikát hodnocení procesu svařování

Certifikační jednotka:

TÜV Rheinland Polska

Zobrazit certifikát

Rozsah:

Splnění požadavků na kvalitu provedení svařování v souladu s normou EN ISO 3834-2:2005.

Certifikát potvrzuje mj.:

 • potřebné svářečské dovednosti,
 • vhodné výrobní zázemí pro efektivní a včasnou realizaci svařování.

Certifikát shody podnikové kontroly výroby

Certifikační jednotka:

TÜV Rheinland Polska

Zobrazit certifikát

Rozsah:

Výroba ocelových výrobků v souladu s normou EN 1090-1:2009 podle předané dokumentace.

Garancí bezpečnosti nízkotlaké normobarické komory je CE prohlášení o shodě. Toto prohlášení také zaručuje, že výrobce splňuje národní požadavky v oblasti požární ochrany a stavebnictví. Výroba a zkoušení v souladu s evropskými normami. Ke každé nádrží vyrobené skupinou Ekonstal je přiložena stanovená dokumentace, která v závislosti na jejím typu obsahuje mj.:

v případě netlakových nádrží:

 • pasport,
 • osvědčení výrobce,
 • zprávu o zkoušce konstrukce a protokol o tlakové zkoušce vydaný polským Úřadem pro technický dohled, je-li relevantní,
 • záruční list,
 • atesty materiálů.

u tlakových nádrží:

 • pasport,
 • osvědčení o shodě,
 • záruční list,
 • atesty materiálů.