AdBlue tankar

Tankar för AdBlue lagring - för vem?

AdBlue – eller ureavattenlösningen – används ofta av tillverkare av fordon med dieselmotorer i avgasefterbehandling system. Målet är att minska utsläppen av skadliga föreningar och uppfylla avgasemissionsnormerna, Euro 6. Ett stort antal lastbilar och personbilar med dieselmotor, utrustade med tekniken för att reducera kväveoxid med användning av AdBlue, tvingar marknaden att säkerställa enkel tillgång till detta ämne.

Den enklaste och säkraste för miljön metoden att lägga till AdBlue är att tanka på särskilda bränslestationer. För det är ståltankar för AdBlue (både under- och ovanjordiska) främst avsedda till kommersiella bränslestationer som låter dig tanka gasolja och AdBlue under samma stopp. De kan även användas för att till exempel leverera sin egen omfattande fordonsflotta på företagets bränslestationer.

ico

AdBlue tankar - specifikation

Tankens teknisk beskrivning

Form

zbiornik walcowy poziomy

Antal kamrar

enkelkammare (i fallet med en fristående tank) eller som en avsedd kammare i en flerkammar tank

Kapacitet [m3]

3 till 100 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-10 till +35oC

Diameter [mm]

1000 till 2900 mm

Antal mantlar

enkelmantlad eller dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

Kan vara en självständig tank (ovanjordisk eller underjordisk) eller en av kamrar i ovanjordisk eller underjordisk tank

Standard

 • underjordiska tankar: enligt normen EN 12285-1
 • ovanjordiska tankar: enligt normen EN 12285-2

Yttre skydd

 • underjordisk tank – täckt med en extern Endopren beläggning, testad till 6 000 V
 • ovanjordisk tank – täckt med en extern korrosionsskyddande beläggning och värmeisolering

Inre skydd

Skyddad med en beläggning som är beständig mot AdBlue

För

AdBlue lagring och distribution

Form

zbiornik walcowy poziomy

Antal kamrar

enkelkammare (i fallet med en fristående tank) eller som en avsedd kammare i en flerkammar tank

Kapacitet [m3]

3 till 100 m3

Arbetes
temperatur [°C]

-10 till +35oC

Diameter [mm]

1000 till 2900 mm

Antal mantlar

enkelmantlad eller dubbelmantlad

Material

godkänt kolstål

Allmän information

Kan vara en självständig tank (ovanjordisk eller underjordisk) eller en av kamrar i ovanjordisk eller underjordisk tank

Standard

 • underjordiska tankar: enligt normen EN 12285-1
 • ovanjordiska tankar: enligt normen EN 12285-2

Yttre skydd

 • underjordisk tank – täckt med en extern Endopren beläggning, testad till 6 000 V
 • ovanjordisk tank – täckt med en extern korrosionsskyddande beläggning och värmeisolering

Inre skydd

Skyddad med en beläggning som är beständig mot AdBlue

För

AdBlue lagring och distribution

Standard tankutrustning

 • Lock DN600 med tätning – AISI 304 stål
 • Sugrör DN25 för AdBlue pump och T-rör för bypass (upp till 3 st. på manlucka) – AISI 304 stål
 • Mätöppning DN50 – AISI 304 stål
 • Andningsanslutning DN50 – AISI 304 stål
 • Reservkoppling (plugg) – AISI 304 stål
 • Påfyllningsrör DN 80 avslutad med flänsen – AISI 304 stål
 • Automatisk mätport DN100 eller DN80 – AISI 304 stål
 • För ovanjordiska tankar är sugkopplingar och påfyllningskopplingar uppvärmde och isolerade. Tanken är isolerad och utrustad med värmare

Kompletterande alternativ

 • Plattform för bränsleautomat med tak och LED-belysning – för ovanjordiska tankar
 • Fördelningskammare stängd med en extern rulljalusi – för ovanjordiska tankar
 • Sump eller brunns anläggning – för underjordiska tankar

Påverkan av AdBlue fysikaliska och kemiska egenskaper på lagring

AdBlue känns av specifika fysikaliska och kemiska egenskaper. De har en viktig påverkan på hur det lagras. Att förstå dessa egenskaper är avgörande för att säkerställa säker och effektiv lagring av AdBlue.

Kemisk stabilitet

AdBlue är en ureavattenlösning För att bibehålla effektiviteten och den höga kvaliteten på denna vätska är det nödvändigt att bibehålla dess kemiska stabilitet. En av faktorerna som orsakar nedbrytningen av urea i AdBlue är påverkan av höga temperaturer. På grund av detta är det nödvändigt att lagra AdBlue på en plats där temperaturen inte överstiger vissa standarder, som vanligtvis ligger mellan -5°C och 30°C. Genom att hålla temperaturen inom vissa gränser kan du minska risken för kemisk nedbrytning av vätskan.

Ekonstals AdBlue tankar av stål är ordentligt isolerade och utrustade med en värmeslinga. Om tanken är avsedd endast för lagring av AdBlue, finns värmeisolering på hela dess yta. Om AdBlue endast förvaras i en kammare av en flerkammar tank, är det särskild kammare isolerat. För ovanjordiska tankar är kopplingar isolerade och uppvärmda också. Värmeisolering kan också finns på rörledningen som levererar AdBlue till distributörer. Oavsett extrema väderförhållanden kommer ståltankar att skydda AdBlue mot negativa effekter, såsom nedbrytning eller förlust av fysikaliska och kemiska egenskaper.

Känslighet för förorening

AdBlue är mycket känsligt för förorening. På grund av detta bör AdBlue förvaras i täta tankar, som säkerställer sterilitet och fullt skydd mot förorening. Ekonstals tankar är tillverkade för att skydda AdBlue från smuts och alla ämnen som kan skada fordonets katalysator. Den täta konstruktionen av AdBlue ståltankar garanterar renhet av vätskan och bibehåller därmed dess fulla effektivitet.

Korrosion

AdBlue är en relativt säker vätska, men den kan vara mycket frätande om förvaras felaktigt. Ekonstals AdBlue tankar är gjorda av högkvalitativt stål, som dessutom är skyddat med en speciell beläggning, tålig mot de korrosiva effekterna av denna vätska. AdBlue tankar i stål är hållbara, beständiga, motståndskraftiga mot växlande väderförhållanden, UV-strålning och mekaniska skador. Detta gör att de säkerställer långvarig och problemfri användning.