Kundanpassning av ståltankar

Ståltankar är en speciell typ av konstruktion som vanligtvis används i industriella mål. De tillverkas på beställning av en individuell kund, och därför kännetecknas varje av dem av specifika funktioner som kan skilja sig betydligt beroende på tankens syfte. Bland hundratals tankar som Ekonstal Group tillverkade finns också dessa med återkommande parametrar. Men för det mesta kräver varje beställning olika och särskilda lösningar inom konstruktion. Nedan presenterar vi några område i vilka kundanpassning av beställd tank är möjligt.

 

Tankens typ och form

Vi tillverkar ståltankar av olika form och typ som passar perfekt till specifika egenskaper av plats, där tankar kommer att används. Vi erbjuder både ovanjordiska och underjordiska tankar, men också vertikala och horisontella tankar. Vi är specialiserad i tillverkning av cylindriska tankar, men vi tillverkar också rektangulära tankar och tankar i containrar. Tack vare detta kan våra tankar anpassas till olika utrymmen och förhållanden där de kommer att användas.

 

Antal kamrar i tanken

Vi tillverkar enkelkammartankar som är avsedda till lagring av en typ av ämne, samt flerkammar tankar. Beroende på behov kan det vara upp till åtta kammare, av vilka varje kan användas för att lagra ett annat ämne (t.ex. bensin, AdBlue, olika typer av diesel, osv.). Dessutom (med hänsyn till kraven avseende till exempel typ av brunn) kan varje av kamrarna ha olika kapacitet.

 

Antal mantlar

Manteln, som också kallad för tankens vägg, är samtidigt en skyddande belägg som förhindrar att det lagrade ämnet kommer i kontakt med miljö. Oftast används enkelmantlade tankar för lagring av neutrala ämnen (t.ex. vissa typer av gödsel, vatten, vissa typer av oljor) och inte så starka.

Brandfarliga, frätande och giftiga ämnen och bränslen skulle förvaras i dubbelmantlade tankar. Dubbelmantlade eller dubbelväggiga konstruktioner försäkrar ytterligare skydd vid eventuellt utflöde. Om manteln på inre sidan är skadad kommer ämnet som lagras i den inre tanken inte att komma ut ur tanken, utan fylla utrymme mellan mantlar placerade mellan inre tankens vägg och den yttre tanken. Beroende på dina behov kan vi leverera både enkel- och dubbelmantlad tank.

 

Tankens kapacitet

Varje kund har sina särskilda behov när det gäller tankens kapacitet. På grund av detta ger vi möjligheten att anpassa kapaciteten på ståltankar för att anpassa dina specifika behov perfekt. Vi kan tillverka tankar med en minsta kapacitet på 3 m3 och en maxkapacitet på upp till 200 m3. Vid mycket stora tankar kan slutmonteringen av tanken ske efter att dess delar har levererats till den slutliga platsen.

 

Exempel på tankar: (1) stor, liggande, ovanjordisk, flerkammare tank, (2) stor, liggande, underjordisk, enkammare tank, (3) liten, ovanjordisk, liggande, enkammare tank, (4) liten, underjordisk, liggande, enkammare tank

Stor flerkammartank med termiskt isolerad AdBlue-kammare Stor, underjordisk tank med en kammare Liten, ovanjordisk tank med en kammareLiten underjordisk ståltank med en kammare

 

Tankens finish – skyddande beläggningar, värmeisolering

Vi anpassar tankarna efter dina behov både de som gäller funktionalitet och de som gäller estetik. Tankarna kan skyddas med ytterligare beläggningar för skydd och mot korrosion, till exempel för när du använder dem på en plats med särskilt hårda väderförhållanden. Detta ökar tankens hållbarhet och förlänger dess livslängd.

Om tanken kommer att användas för att lagra ett ämne för vilket det är nödvändigt att hålla en viss temperatur för att bibehålla konstanta fysikaliska och kemiska egenskaper, kan vi använda ytterligare värmeisoleringsskikt. Isolerade kan vara hela tanken, en vald kammare, kopplingar eller rörledning. Tanken kan utrustas med en speciell värmare med en struktur som möjliggör att uppnå termiska parametrar specificerade av kunden.

 

Exempel på värmeisolerade tankar: (1) hela tanken belagd med ett värmeisolering, (2) en isolerade kammare i flerkammar tanken, som används för att lagra AdBlue

Tank för brandfarliga vätskor med extra värmeisolering Ovanjordisk flerkammartank med en av kamrarna värmeisolerad för lagring av AdBlue

 

Tankens yttre utseende och estetik

Vi uppfyller också varje krav som gäller tankens generell yttre utseende. Vid beställning av ovanjordisk tank kan du välja tankens färg från RAL färgpalett. Tack vare detta blir tanken smälta in i omgivningen på ett mer harmoniskt sätt. Detta är särskilt viktigt när det gäller ovanjordiska tankar, som på grund av sina dimensioner, blir ofta en stor inblandning i landskapet.

 

PExemplar på tankar med färg vald av kunden från RAL palett

Ovanjordisk ståltank, målad i beige Ovanjordisk ståltank, grönmålad Ovanjordisk ståltank, vitlackerad

Om du vill kan vi även sätta på tanken eller container ytterligare grafiska element, t.ex. en logotyp, företagsslogan eller annat grafiskt visualiserings element. Vi använder folier av högsta kvalitet med ökat motstånd mot växlande väderförhållanden. Elementen satte på tanken kan vara utgjorda av fluorescerande folie, som reflekterar ljuset som kommer från till exempel bilstrålkastare. Tack vare detta ökar tankens synlighet in mörkret, vilket förbättrar säkerheten.

 

Tankens fundament

alla fall är det viktigt att säkerställa kompatibilitet med typen av marken på platsen för tanken. Bland delar, som måste vara tänka på, är bl.a. fundaments höjd. Om projektet kräver det, kan vi tillverka en tank enligt dina krav, till exempel med en mycket upphöjd fundament, tack vare vilka kan du skapa en öppning på en viss höjd (t.ex. 500 mm). Detta kan krävs till exempel när det är nödvändigt att göra ytterligare isolering av tanken på målplatsen. Ett annat alternativ är till exempel de så kallade nollfundament, används när det är nödvändigt att stabilisera tanken på grundplattan, dock utan att lyfta den över grundplattans yta. I några fall kan vi tillverka tankar helt utan fundament och levererar de på platsen separat.

 

Exempel på ovanjordiska tankar: (1) med upphöjd fundament, (2) med standard fundament, (3) utan fundament.

Tank ovan jord med upphöjd grund Tank ovan jord med standardfundament Tank ovan jord utan fundament

 

Ytterligare alternativ och tillbehör

I vårt utbud finns det många ytterligare alternativ som möjliggör vidare kundanpassning av ståltankar. Vi utrustar tankar med tillbehör, såsom plattformar, slag, stegar, räcken, standard och icke-standardiserade sumpar, förlängningar för att placera under brunn och plattform för bränsleautomat och takbeläggning. Kundanpassad kan också plattformen vara. Vi kan till exempel:

  • håll den öppen från alla håll,
  • täck den på båda sidor med paneler gjorda av sandwichpaneler, stål eller härdat glas,
  • gör den i form av en grund spillgolv,
  • stäng den med en extern rulljalusi.

 

Exempel på tankar: (1) med ett tak och en plattform täckt med stålpaneler på båda sidor, (2) i containrar, med en plattform täckt med en speciell rulljalusi, (3) med ett tak och en plattform med åtkomst från tre sidor

Tank med tak och plattform byggd på två sidor med stålpaneler   Tank byggd i en container, med plattform täckt av en speciell slutare Tank ovan jord med tak och plattform, öppen åtkomst från tre sidor

I vårt utbud finn det också en tjänst att montera ytterligare belysning, t.ex. LED sidoljus eller takbelysning. Bland andra alternativ för tankar finns också: möjlighet att utrusta med elcentral och/eller fördelningscentral för IT-nätet, montering av system detekteringssystem i utrymme mellan mantlar, montering av betalterminal på plattform för bränsleautomat eller på tankvägg, montering av bränsleautomat.

 

En tank för dina krav

Som tillverkaren av ståltankar för flytande ämne är vi stolt att vi kan erbjuda kundanpassning och att du kan dra fördel av det. Vi utför varje beställning på ett sådant sätt att vi skapar en tank som är perfekt för dina behov och som uppfyller de högsta kvalitetsstandard. Oberoende om du behöver ovan- eller underjordisk tank, liggande eller stående, liten eller stor, vi har for dig en lösning anpassad till dina behov.

 

Ring oss och fråga våra experter: +48 690 810 304.