Cylindrisk bränslestation för kunden från Norge

LandNorge

Förbränsledistributionspunkt

Kapacitet35 m3

Intressanta fakta om projekt

Cylindriska bränslestationer används mycket ofta av kunder som föredrar automatiserad obevakad distribution. Vår skandinaviska kund behövde en lösning som möjliggör att driva ett bekvämt och modernt distributionspunkt, anpassat till de klimatförhållanden på platsen.

Tanken har tre kamrar anpassade till AdBlue, clear diesel och coloured diesel. Kammaren för AdBlue är ordentligt isolerade och uppvärmda (mineralull och aluzinkplåt) och har en intern värmare för att skydda innehållet mot låga temperaturer som kan orsaka kristallisering. Rörledningen som leder ut ur denna kammare är också termiskt isolerade. Till detta använde vi en värmekabel. Alla kammare är utrustade med en mekanisk överflödventil och en mekanisk returventil. I den främre delen, under det förlängde taket, installerade vi en elcentral och en fördelningscentral för IT-nätet. Tack vare detta är de lättillgängliga, och samtidigt skyddar taket från nederbörd och vind. Vi anpassade plattformen för enkel installation av bränsleautomat, som kunden genomförde själv efter att ha levererat stationen på platsen. Påfyllningslådan finns på gaveln. Tanken är utrustad också med stege och plattform som standard.

Se även andra cylindriska bränslestationer som vi har producerat på uppdrag av våra kunder.