Bränsletank för fartyg för vår kund i Norge

LandNorge

Förbränsledistributionspunkt för fartyg

Kapacitet20 m3

Intressanta fakta om projekt

Vår norske kund driver en kommersiell bränsledistributionspunkt för fartyg. Att skapa en sådan punkt var därför en stor utmaning för honom, av åtminstone flera orsaker. Hur levererar man bränsle till båtar och skotrar på så sätt som säkerställer miljösäkerhet? Hur kan vi lagra bränsle på det sätt så är det neutral för miljö? Hur organiserar man hela projekts infrastrukturen för att minska klimat- och terrängbegränsningar?

Ekonstal Groups ovanjordiska tank för bensin och diesel är placerad på en smal landtunga nästan på vikens strandlinje. Till den leder en smal asfaltväg, som slutar vid tankens front. Detta är en extra utmaning, eftersom bredden på tillfartsvägen begränsar mycket leveransfordonets handlingsutrymme. För att fylla på diesel och bensin som lagras i tanken kan tankbilen åka på plats bara baklänges. Det är en orsak till att laddpumpen och elcentralen är placerade på den ovanliga sidan av tanken. Vi monterade en påfyllningslåda på gaveln, och tanken var utrustad med ett detekteringssystem för utflöde i utrymme mellan mantlar. Denna dubbelmantlade dubbelkammare tank för lagring av bensin och clear diesel, är även utrustad med en mekanisk överflödventil och en mekanisk returventil. En stege placerad på sidan av denna ovanjordiska bränsletank ger tillgång till en plattform med räcket monterade på toppen av tanken mellan manluckor. I tankens omedelbara närhet satte kunden upp ett väderskydd av trä med två bränsleautomater under. Slangarna från bränsleautomater går till en lång metallbrygga, dit fartyg seglade runt viken kommer. Påfyllningspistoler är tillgängliga från bryggan medan betalningen för tankning sker via en betalterminal som finns i väderskydd på landtungan. Punkten är helt obevakad.