Brændstoftank til fartøjer til kunde fra Norge

LandNorge

Betegnelsebrændstofpåfyldning sted for fartøjer

Kapasitet20 m3

Interessant information om ordren

Vores norske kunde driver et kommercielt brændstofpåfyldnings sted for skibe. Det var en stor udfordring at lave sikke et sted, af i hvert fald flere grunde. Hvordan forsyner man skibe og scootere med brændstof for at sikre miljøsikkerhed? Hvordan opbevarer man brændstof på en økologisk neutral måde? Hvordan organiserer man hele infrastrukturen for at overvinde klima- og terrænbegrænsninger?

Den overjordiske benzin- og dieseltank fremstillet af Ekonstal-gruppen blev placeret på et smalt forbjerg lige ved siden af bugtens kystlinje. Dertil fører en smal asfalteret vej, som ender i lige ved fronten af reservoiret. Dette er en yderligere udfordring, fordi bredden af tilkørselsvejen stærkt begrænser leveringskøretøjets manøvredygtighed. Tankvognen som genopfylder diesel og benzin lagret i tanken kan kun nå stedet ved at køre baglæns. Af denne grund er ladepumpen og el-tavlen er usædvanligt placeret på siden af tanken. Vi placerede en fillbox på bunden, og tanken var desuden udstyret med et lækagedetektionssystem i mellemrummet. Denne dobbeltvæggede dobbeltkammertank, som er velegnet til opbevaring af benzin og klar diesel, er desuden udstyret med en mekanisk anti-overløbsventil og en mekanisk kontraventil. En stige placeret på siden af denne overjordiske brændstoftank giver adgang til en platform med en balustrade installeret i den øverste del af tanken mellem mandehullerne. I umiddelbar nærhed af tanken opstillede kunden et træskur med to distributører. Slangerne fra distributørerne blev ført til en lang metalplatform skibe fra bugten lægger til. Påfyldningspistoler fås fra molens niveau, mens betalingen for tankning sker via en betalingsterminal, der er placeret i skuret på næsset. Stationen er fuld selvbetjening.