Drivstofftank for fartøy for kunde fra Norge

LandNorge

Brukdrivstoffdistribusjonspunkt for fartøy

Kapasitet20 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Vår norske oppdragsgiver driver et kommersielt drivstoffdistribusjonssted for fartøy. Å skape et slikt anlegg var derfor en stor utfordring for ham, av minst flere grunner. Hvordan forsyne båter og scootere med drivstoff for å sikre miljøsikkerhet? Hvordan lagre drivstoff på en økologisk nøytral måte? Hvordan organisere hele infrastrukturen for å overvinne klima- og terrengbegrensninger?

Den overjordiske bensin- og dieseltanken produsert av Ekonstal Gruppe har blitt plassert på en smal odde rett ved kysten av bukta. En smal asfaltert vei fører til den, som ender på høyde med reservoarets front. Dette er en ekstra utfordring, fordi bredden på adkomstveien sterkt begrenser fremkommeligheten til leveringskjøretøyet. Tankbilen kan bare nå stedet baklengs for å fylle på diesel og bensin som er lagret i tanken. Denne situasjonen er årsaken til at ladepumpen og den elektriske sentralen er uvanlig plassert på siden av tanken. Vi plasserte en påfyllingsboks på bunnen, og tanken ble i tillegg utstyrt med et lekkasjedeteksjonssystem i mellomrommet. Denne dobbeltveggede dobbeltkammertanken, som er egnet for oppbevaring av bensin og klar diesel, er også utstyrt med en mekanisk anti-overløpsventil og en mekanisk tilbakeslagsventil. En stige plassert på siden av denne overjordiske drivstofftanken gir tilgang til en plattform installert i den øvre delen av tanken mellom mannhullene. I umiddelbar nærhet av tanken satte oppdragsgiver opp et treskur med to pumper under. Slangene fra distributørene ble ført til en lang metallplattform, som fartøyer som seilte rundt buktmyren. Påfyllingspistoler er tilgjengelig fra bryggenivå, mens betaling for påfylling skjer via en betalingsterminal plassert i boden på odden. Anlegget har full selvbetjening.