Container drivstoffstasjoner

Fellestrekket deres er en kubisk form, en plattform for en distributør og en tank gjemt inne i containeren. De kan variere i mange parametere, og alt avhenger av hva kundens forventninger er og hvordan han har tenkt å bruke fyllestasjonen i containeren. Vi kan fullføre produktet på en slik måte at dets utseende er i samsvar med de vedtatte prinsippene for visuell identifikasjon. Vi kan for eksempel feste en logo ved hjelp av værbestandige folier, inkludert reflekterende folier, bruke fargene på detaljer eller malingsbelegg angitt av kunden, eller klargjøre en container for selvklebing av firmalogoen eller tekster av kunden.

Container drivstoffstasjoner – eksempler på gjennomførte prosjekter

Kunden kan bestemme om ytterligere rom skal inkluderes i containeren (f.eks. teknisk rom med koblingsanlegg), om det skal benyttes ekstra utvendig belysning (f.eks. LED-striper på omrisset av containeren), om fordeleren skal installeres vinkelrett eller parallelt med tankens akse, om plattformen skal være åpen, dekket med stål- eller herdet glasspaneler, om en nisje for en betalingsterminal skal forberedes osv.

Bensinstasjon i container med rullegardin som dekker over distribusjonsplattformen | Ekonstal

Tankstasjon for kjøretøy og snøscootere for kunde fra Norge

kapasitet: 20 m3

Bensinstasjon i container | Ekonstal

Bensinstasjon i container for oppdragsgiver fra Vestlandet

kapasitet: 35 m3

Container bensinstasjon | Ekonstal

Container bensinstasjon for en klient fra Tiesleidalen, Norge

kapasitet: 35 m3

Container bensinstasjon med dispenser under taket | Ekonstal

Drivstofftank i container – Botnhamn, Nord-Norge

kapasitet: 40 m3