Bensinstasjon i container for oppdragsgiver fra Vestlandet

LandNorge

Brukdrivstoffdistribusjonspunkt for veitrafikk

Kapasitet35 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Containerdrivstoffstasjoner er veldig populære i mange regioner i verden, fordi det er en ekstremt praktisk løsning og samtidig opprettholder de høyeste økologiske standardene. Til tross for at polske forskrifter sterkt begrenser bruken av denne typen enheter og eliminerer bruken av dem til detaljhandel med drivstoff, er denne løsningen veldig populær blant bl.a. våre mottakere fra skandinaviske land. Her er en av containerdrivstoffstasjonene som ble bygget i en av de norske byene ved siden av et kjøpesenter, og derfor på et sted med stor trafikk. Det fungerer som et selvbetjent kommersielt drivstoffdistribusjonspunkt.

Både teknisk rom med el- og IKT-tavle, samt flomrom, er plassert i bakre del av containeren. Som standard brukte vi en 700 l/min lastepumpe og en rørledning i rustfritt stål. Tanken har tre kamre dedikert til lagring av bensin, klar diesel og farget diesel, med en total kapasitet på 35 m3. Drivstoff kan etterfylles takket være den dobbeltsidige dispenseren, satt vinkelrett på tanklinjen. Vi installerte distributøren og betalingsterminalen levert av kunden på en plattform dekket med tak. Herdede glasspaneler beskytter plattformen mot regn og vind. Dette har en praktisk dimensjon både med tanke på driften av enheten, så vel som bekvemmeligheten til brukere som ønsker å fylle drivstoff og betale for drivstoff praktisk og komfortabelt. Belysningselementene på stasjonen, som lamper over plattformen, LED-stripe i øvre omriss og LED-sidebelysning, har også en praktisk dimensjon. Takket være den omfattende belysningen av containeren er den synlig på avstand. Kombinert med interessante farger og den høyeste standard finish, gir dette stor interesse for dette drivstoffdistribusjonspunktet.

Kunden valgte selv fargen på individuelle elementer i den ytre strukturen, basert på RAL-fargekart. Takket være dette er den ferdige enheten i samsvar med dens visuelle identifiseringsprinsipper. I dette tilfellet var det mottakerens ansvar å feste logoen på containerveggen. Vi forberedte overflaten for å plassere klistremerker på dem og festet den med passende anti-korrosivt belegg.