Bensinstation i en container för en kund från västra Norge

LandNorge

Förplats för bränsledistribution för vägtrafik

Kapacitet35 m3

Intressanta fakta om projekt

Tankstationer i containers är mycket populära i många regioner i världen, eftersom det är en extremt bekväm lösning samtidigt som de håller högsta ekologiska standard. Trots att polska regler i hög grad begränsar användningen av denna typ av enheter och eliminerar deras användning för detaljhandel med bränsle, är denna lösning mycket populär bland våra mottagare från skandinaviska länder. Här finns en av containerbensinstationer som byggdes i en av de norska städerna intill ett köpcentrum och då även på en plats med tung trafik. Den fungerar som en kommersiell bränsledistributionspunkt för självbetjäning.

Både teknikrummet med el- och IT-centralen samt översvämningsrummet finns i containerns bakre del. Som standard använde vi en 700 l/min laddningspump och en rostfri rörledning. Tanken har tre kammare avsedda för lagring av bensin, clear diesel och coloured diesel med en total kapacitet på 35 m3. Bränsle kan fyllas på tack vare den dubbelsidiga bränsleautomat, inställd vinkelrätt mot tankledningen. Vi installerade distributören och betalterminalen som kunden tillhandahåller på en plattform täckt med tak. Paneler av härdat glas skyddar plattformen från regn och vind. Detta har en praktisk dimension, både ur synvinkeln av enhetens drift såväl som bekvämligheten för användare som vill tanka och betala för bränsle bekvämt. Stationens belysningselement, såsom lampor ovanför perrongen, LED-list på den övre konturen och LED-sidobelysning, har också en praktisk dimension. Tack vare den omfattande belysningen av container är den synlig på avstånd. Kombinerat med intressanta färger och högsta standardfinish leder detta till ett stort intresse för bränsledistributionspunkten.

Kunden själv valde färgen på enskilda delar av den yttre strukturen, baserat på RAL-färgpalett. Tack vare detta överensstämmer den färdiga enheten med dess visuella principer för identifiering. I det här fallet var det mottagarens ansvar att fästa logotypen på containerväggen. Vi förberedde ytan för att placera etiketter på dem samt säkrade den med lämpliga korrosionsskyddsbeläggningar.