Drivstofftank i container - Botnhamn, Nord-Norge

LandNorge

Brukdrivstoffdistribusjonspunkt for fartøy og veitrafikk

Kapasitet40 m3

Interessant informasjon om bestillingen

En bensinstasjon i container er en ideell løsning for de kundene som ønsker å drive et drivstoffdistribusjonssted på et sted som er en utfordring for bygging av et tradisjonelt anlegg. Det handler om topografi, geologiske forhold, samt nærheten til vannreservoarer der yachter og motorbåter beveger seg. Det er beskyttelse av behovene til brukere av ulike typer fartøy, hvor er drevet av en mekanisk motor, som er et interessant element i denne bestillingen utført for en oppdragsgiver fra Norge.

Som det skjer i skandinaviske land, er plasseringen av denne containerdrivstoffstasjonen preget av skiftende værforhold. En ekstra utfordring er nærheten til kystlinjen. Stasjonen skal ikke bare brukes til å levere drivstoff til veikjøretøyer, men også til vanntrafikk. Derfor er den lunefulle auraen ledsaget av høy saltholdighet av luft og vann, karakteristisk for områder som ligger ved havet. Høye konsentrasjoner av salt i luften kan forårsake akselerert rust på stålelementene i containeren.

Løsningen på denne situasjonen er bruk av spesialiserte anti-korrosivt belegg som beskytter mot natriumklorid samt støv, støv og flyktige kjemikalier. På en plattform dekket med et tak og opplyst med LED-paneler, installerte vi (vinkelrett på linjen til tanken) en distributør levert av kunden. Vi har også utarbeidet en nisje for selvinstallasjon av mottakeren av betalingsterminalen, som muliggjør oppgjør av betalinger for det kjøpte drivstoffet. Den øvre konturen av containeren er opplyst av en LED-stripe. I bakre del av denne containerdrivstoffstasjonen er det plass til teknisk rom med el- og IT-sentral og flomrom.

Rørledningen som leder ut av tanken er laget av rustfritt stål. Den er forberedt på en slik måte at kunden kan ta den videre til brygga hvor fartøy, hovedsakelig vannscootere, fortøyer.