Nádrž na pohonné hmoty v kontejneru - Botnhamn, severní Norsko

ZeměNorsko

Účelpunkt dystrybucji paliw dla jednostek pływających i ruchu drogowego

Objem40 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Kontejnerová čerpací stanice je optimální řešení pro ty, kdo chtějí provozovat čerpací stanici na místě, kde nelze použít tradiční řešení. Jedná se o tvar terénu, geologické podmínky, blízkost vodních ploch, po kterých plují jachty a motorové lodě. Právě zajištění potřeb uživatelů různých motorových lodí je zajímavým momentem této zakázky, kterou jsme realizovali pro zákazníka z Norska.

Jak tomu u skandinávských zemí obvykle bývá, na místě kontejnerové čerpací stanice panuje proměnlivé počasí. Další výzvou je blízkost pobřežní linie. Stanice má totiž sloužit nejenom pro automobily, ale také pro lodě. K náladovému počasí se tedy přidává také vysoký obsah soli a vody ve vzduchu, který je charakteristický pro přímořské oblasti. Vysoká koncentrace soli ve vzduchu může urychlit korozi ocelových součástí kontejneru.

Řešením je použití speciální antikorozních nátěrů, které chrání před solí, prachem a těkavými chemikáliemi. Na zastřešené a LED panely osvětlené plošině jsme namontovali (kolmo k nádrži) stojan, který poskytl zákazník. Připravili jsme také výklenek, ve kterém si odběratel sám nainstaluje platební terminál pro placení za pohonné hmoty. Horní obrys kontejneru osvětluje LED pásek. V zadní části této kontejnerové čerpací stanice se našel prostor pro technickou místnost s elektrickým a datovým rozváděčem a plnicí místnost.

Potrubí vyvedené z nádrže je vyrobeno z nerezové oceli. Je připraveno tak, aby je zákazník mohl dále prodloužit až na plošinu, ke které připlouvají lodě a především vodní skútry.