Bränsletank i container - Botnhamn, Nordnorge

LandNorge

FörBränslestation för fartyg och vägtrafik

Kapacitet40 m3

Intressanta fakta om projekt

Bensinstation i en container är en perfekt lösning för de kunder som vill driva ett bränsledistributionspunkt på en plats som är en utmaning för byggandet av en traditionell anläggning. Det handlar om topografi, geologiska förhållanden, samt närheten till vattenreservoarer där yachter och motorbåtar rör sig. Det är skyddet av behoven hos användare av olika typer av fartyg där huvuddrivningen är en mekanisk motor, som är ett intressant inslag i denna order, som vi utförde åt en kund från Norge.

Som i alla fall med skandinaviska länder kännetecknas läget för denna containerbensinstation av förändrade väderförhållanden. En ytterligare utmaning är närheten till kusten. Stationen ska användas inte bara för att leverera bränsle till vägfordon, utan även till vattentrafik. Därför åtföljs den nyckfulla auran av hög salthalt av luft och vatten, karakteristiskt för områden som ligger vid havet. Höga koncentrationer av salt i luften kan orsaka accelererad rostning av containerns stålelement.

Lösningen på denna situation är användningen av specialiserade korrosionsskyddsbeläggningar som skyddar mot natriumklorid samt damm och flyktiga kemikalier. På en plattform täckt med tak och upplyst med LED-paneler installerade vi (vinkelrätt mot tankens linje) en distributör som tillhandahålls av kunden. Vi har även förberett en nisch för självinstallation av mottagaren av betalterminalen, vilket möjliggör avveckling av betalningar för det köpta bränslet. Den övre konturen av containern är upplyst av en LED-lista. I den bakre delen av containerbensinstationen finns plats för ett teknikrum med el- och IT-växel samt översvämningsrum.

Rörledningen som leder ut ur tanken är gjord av rostfritt stål. Den är förberedd på ett sådant sätt att kunden kan ta den vidare till bryggan där fartyg, främst vattenskotrar, förtöjer.