Tankstationer i en container

Deres fælles træk er en kubisk form, en platform til en dispenser og en tank skjult inde i containeren. De kan være forskel på mange parametre, og det kommer helt an på, hvad kundens forventninger er, og hvordan de har tænkt sig at bruge en container tankstation. Vi kan færdiggøre produktet på en sådan måde, at dets udseende er i overensstemmelse med de vedtagne principper for visuel identifikation. Vi kan f.eks. klæbe en logo ved hjælp af vejrbestandige folier, herunder reflekterende folier, bruge de udvalgte farver på detaljer eller maling, eller klargøre en beholder til selvklæbning af firmalogoet eller tekster.

Tankstationer i containere – eksempler på udførte projekter

De udvalgte projekter, som vi præsenterer, viser mulighederne inden for personalisering af tankstationer i containere. Kunden kan selv bestemme, om der skal medtages yderligere rum i containeren (f.eks. et teknikrum med en el-tavle), om der skal anvendes ekstra ekstern belysning (f.eks. LED-strips på containerens omrids), om distributører skal monteres vinkelret eller parallelt med tankens akse, om platformen skal være åben, beklædt med stål- eller hærdet glaspaneler, om der skal udarbejdes en niche til en betalingsterminal osv.

Tankstation i container med rulleskodde, der dækker distributionsplatformen | Ekonstal

Tankstation til køretøjer og snescootere til en kunde fra Norge

kapacitet: 20 m3

Tankstation i container

Tankstation i container til en kunde fra Vestnorge

kapacitet: 35 m3

Økologisk selvbetjent containerfyldestation

En container tankstation til kunden fra Tiesleidalen i Norge

kapacitet: 35 m3

Containertankstation med benzinautomat under tag | Ekonstal

Container brændstoftank – Botnhamn, Nordnorge

kapacitet: 40 m3