En sylindrisk drivstoffstasjon for en kunde fra Norge

LandNorge

Brukdrivstoff distribusjonspunkt

Kapasitet35 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Sylindriske fyllestasjoner brukes svært ofte av mottakere som foretrekker automatisert, selvbetjent distribusjon. Vår skandinaviske klient var på utkikk etter en løsning som ville tillate ham å drive et praktisk og moderne distribusjonspunkt, tilpasset de klimatiske forholdene på stedet.

Tanken har tre rom, dedikert til AdBlue, klar diesel og farget diesel. AdBlue-væskekammeret er skikkelig isolert og isolert (mineralull og aluzinkplate), og har en intern varmeovn for å beskytte innholdet mot lave temperaturer som kan forårsake krystallisering. Rørledningen som leder ut av dette kammeret er også termisk isolert. Til dette brukte vi en varmekabel. Alle kamre er utstyrt med en mekanisk anti-overløpsventil og en mekanisk tilbakeslagsventil. I den fremre delen, under det langstrakte taket, monterte vi en el-tavle og en IKT-sentral. Takket være dette er de lett tilgjengelige, og samtidig beskytter taket dem mot nedbør og vind. Vi tilpasset plattformen for enkel montering av fordeleren, noe kunden gjorde selv etter å ha levert stasjonen til destinasjonen. Fylleboksen er plassert på bunnen. Tanken er også utstyrt med stige og plattform som standard.