Et overjordisk tokammertank på øya Indre Kvaroy, Norge

LandNorge

Brukdrivstoffdistribusjonspunkt for fartøy og veitrafikk

Kapasitet50 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Norge er landet med verdens lengste kystlinje som danner mange bukter. Det er også et land med mange øyer. Det er ikke rart at vanntrafikken er like populær og intens der som kjøretøytrafikken. Etterspørselen etter drivstofforsyning til kjøretøy drevet av mekaniske motorer som reiser på land og vann er høy. Det er ikke avhengig av om det er fastlands-Norge eller en av dusinvis av øyer som ligger langs kysten.

Vår klient lokaliserte sitt kommersielle distribusjonssted for drivstoff på en av de norske øyene. På grunn av ulike forhold måtte tokammer grunntanken plasseres ikke bare rett ved strandlinjen, men også ekstremt nær bebyggelsen rundt. En ekstra kuriositet er at den må brukes både til tanking av fartøyer (inkludert båter som brukes av vannredningstjenester) og kjøretøyer. Alt dette sammen påvirket tankens tekniske parametere.

  • For det første var det nødvendig å beskytte den med ytre belegg på en slik måte at potensiell korrosjon på grunn av påvirkningen av salt sjøluft og vann med høy konsentrasjon av natriumklorid ble minimal.
  • For det andre – den begrensede plassen rundt denne drivstofftanken tvang en uvanlig løsning, som er å plassere slike elementer som en boks for ladepumpen og en påfyllingsboks på siden ved siden av hverandre.
  • For det tredje – på grunn av liten mengde tilgjengelig plass, forventet kunden minst mulig lengde på tanken, noe som imidlertid ikke kunne gjøres på bekostning av total kapasitet. Dette påvirket diameteren, som økte betydelig sammenlignet med andre tanker med lignende volum produsert av oss.
  • For det fjerde – for å betjene kjøretøytrafikken ble rørledningen ført til en distributør plassert ved veien, mens for å betjene fartøyer ble rørledningen ført til distributører plassert på en brygge.

Andre egenskaper inkluderer to kamre (som muliggjør lagring av bensin og klar diesel), en rørledning i rustfritt stål og et lekkasjedeteksjonssystem i mellomrommet, utstyrt med en mekanisk anti-overløpsventil og en mekanisk tilbakeslagsventil. Som standard, som tilfellet er med overjordiske tanker, er denne også utstyrt med stige og plattform øverst.