Nadzemní dvoukomorová nádrž na ostrově Indre Kvarøy, Norsko

ZeměNorsko

Účelčerpací stanice pro lodě a silniční provoz

Objem50 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Norsko má nejdelší linii pobřeží na světě, kterou tvoří velký počet zálivů. Je to také země mnoha ostrovů. Proto nepřekvapí, že lodní doprava je tam stejně populární a intenzivní jako silniční. Je tam také velká poptávka po pohonných hmotách pro automobily i lodě. Nehraje roli, zda je to kontinentální Norsko, nebo jeden z desítek ostrovů ležících u jeho pobřeží.

Náš zákazník umístil svou komerční čerpací stanici na jednom z norských ostrovů. Vzhledem k různým podmínkám musela být dvoukomorová nadzemní nádrž umístěna nejenom bezprostředně u pobřežní linie, ale také velmi blízko od okolních budov. Další zajímavostí je, že má sloužit k tankování lodí (včetně lodí používaných vodními záchranáři) i silničních vozidel. To všechno společně mělo vliv na technické parametry nádrže.

  • Za prvé – bylo nutné použít takovou vnější povrchovou ochranu, aby bylo zamezeno korozi vlivem slaného mořského vzduchu a vody s vysokou koncentraci soli.
  • Za druhé – omezený prostor kolem nádrže si vynutil atypické řešení, které spočívá v tom, že skříň na plnící čerpadlo a fillbox jsou umístěny vedle sebe.
  • Za třetí – vzhledem k malému dostupnému prostoru zákazník požadoval co nejmenší délku nádrže, což ale nemohlo být na úkor celkového objemu. To ovlivnilo průměr, který je podstatně větší než u jiných, námi vyráběných nádrží obdobného objemu.
  • Za čtvrté – za účelem obsluhování silničních vozidel je potrubí přivedeno ke stojanu umístěnému u cesty, pro lodě je potrubí vedeno ke stojanům na plošině.

Dalšími charakteristickými vlastnostmi jsou mj. dvě komory (na benzín a motorovou naftu), potrubí z nerezové oceli, systém detekce úniků v prostoru mezi plášti a použití mechanického pojistného a zpětného ventilu. Jak je tomu běžně u nadzemních nádrž, i tato byla vybavena žebříkem a horní plošinou.