Zbiorniki paliwowe podziemne

Podziemne zbiorniki paliwowe - dla kogo?

Podziemne zbiorniki na paliwa płynne mogą być wykorzystywane do magazynowania paliw oraz różnego rodzaju ciekłych substancji toksycznych i nietoksycznych, żrących i trujących, wykorzystywanych m.in. przez:

 • punkty dystrybucji paliw dla ruchu drogowego,
 • przedsiębiorstwa przemysłowe oraz gospodarstwa rolne,
 • jednostki i obiekty wojskowe,
 • przedsiębiorstwa transportowe.
ico

Podziemne zbiorniki na paliwa płynne - specyfikacja

Opis techniczny zbiornika

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy

Liczba komór

od 1 do 8

objętość [m3]

od 3 do 200 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1000 do 3600 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowe lub dwupłaszczowe

Materiał

atestowana stal węglowa S235JRG2

Informacje ogólne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1
 • Zbiorniki dwupłaszczowe przystosowane są do mokrej lub suchej metody monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej

Norma

Wykonany zgodnie z normą EN 12285-1, DIN 6608 lub WUDT/UC/2003

Zabezpieczenie
zewnętrzne

Pokryty zewnętrzną powłoką Endopren, badaną na przebicie 6000 V

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Malowanie wewnętrzne – opcja dodatkowa

Przeznaczenie

 • Magazynowanie paliw płynnych w punktach dystrybucji paliw.
 • Magazynowanie innych materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących na potrzeby przemysłu, rolnictwa itp.

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy

Liczba komór

od 1 do 8

objętość [m3]

od 3 do 200 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1000 do 3600 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowe lub dwupłaszczowe

Materiał

atestowana stal węglowa S235JRG2

Informacje ogólne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1
 • Zbiorniki dwupłaszczowe przystosowane są do mokrej lub suchej metody monitorowania przestrzeni międzypłaszczowej

Norma

Wykonany zgodnie z normą EN 12285-1, DIN 6608 lub WUDT/UC/2003

Zabezpieczenie
zewnętrzne

Pokryty zewnętrzną powłoką Endopren, badaną na przebicie 6000 V

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Malowanie wewnętrzne – opcja dodatkowa

Przeznaczenie

 • Magazynowanie paliw płynnych w punktach dystrybucji paliw.
 • Magazynowanie innych materiałów ciekłych zapalnych, żrących lub trujących na potrzeby przemysłu, rolnictwa itp.

Zbiorniki podziemne - standardowe wyposażenie

 • Właz DN 600 z uszczelką – 1 szt. na każdą komorę
 • Rura ssąca DN 50 lub DN 40 – do 7 szt. na każdą komorę
 • Króciec oddechowy DN 50 – 1 szt. na każdą komorę
 • Rura odwadniająca DN 40 – 1 szt. na każdą komorę
 • Rura zalewowa DN 100 lub DN 80 zakończona kołnierzem, z syfonem hydraulicznym i atestowanym zaworem przeciwprzepłnieniowym – na każdą komorę
 • Rura pomiaru ręcznego DN 50 z przedłużką i zamknięciem typu camlock – na każdą komorę
 • Rura pomiaru elektronicznego DN 100 z przedłużką i zamknięciem typu camlock

Dodatkowe opcje dla zbiorników podziemnych

 • Studnia najazdowa 920×920, H950 mm
 • Studnia najazdowa 1400×740, H950 mm
 • Pokrywa najazdowa z włazem 920×920 mm, z wieńcem betonowym
 • Wodoszczelna najazdowa pokrywa 1400×740 mm, 400 kN, z wieńcem betonowym
 • Studnia natrawnikowa 1200×1400 mm, H1100 mm

Standardowe wymiary zbiorników podziemnych

Pojemność nominalnaŚrednica zewnętrzna zbiornika wewnętrznegoDługość płaszczaDługość całkowita zbiornikaklasa A (S1, S2)klasa B (S1, S2)Uchwyty transportowe (min)
[m3][mm][mm][mm][mm][mm][szt.]
31 2502 3002 720551
51 2503 9004 320551
31 6001 5002 040552
51 6002 5003 040552
81 6004 0004 540552
101 6005 0005 540552
131 6006 5007 040552
161 6007 9008 440552
102 0003 0003 660662
132 0004 0004 660662
162 0005 0005 660662
19,72 0006 0006 660662
252 0008 0008 660662
302 0009 50010 160662
352 00011 00011 660662
202 5004 0004 800672
252 5005 0005 800672
302 5006 0006 800672
402 5008 0008 800672
502 50010 00010 800672
602 50012 00012 800672
702 50014 00014 800672
302 9004 1004 900792
402 9006 0006 900792
502 9007 5008 400792
602 9009 0009 900792
702 90010 50011 400794
802 90012 00012 900794
1002 90015 00015 900794
1203 00017 00017 960794

S1 – grubość płaszcza zbiornika wewnętrznego
S2 – grubość dennicy zbiornika wewnętrznego

Na życzenie Klienta możemy wykonać zbiorniki z pośrednimi średnicami i pojemnościami.

Podziemne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe

Rodzaj medium, jakie ma być docelowo magazynowane, jest istotnym czynnikiem wpływającym na konstrukcję zbiornika paliwowego. Jednym z elementów konstrukcyjnych zbiornika podziemnego jest liczba płaszczy czyli ścian zbiornika. W przypadku substancji, które pozostają neutralne oraz nie stwarzają zagrożeń w chwili ewentualnego wycieku, standardowo stosuje się jeden płaszcz. Oferowane przez Ekonstal zbiorniki jednopłaszczowe są w pełni bezpieczne, szczelne i wykazują wysoką odporność na czynniki zewnętrzne.

Magazynowanie substancji ciekłych zapalnych, żrących, trujących, chemicznych czy cieczy agresywnych, wymaga zastosowania dodatkowego zabezpieczenia i wzmocnienia. Dodatkowo niektóre z substancji (takie jak np. olej napędowy czy paliwo do diesla) można przechowywać wyłącznie w zbiornikach o dwóch płaszczach, co jest uregulowane w obowiązujących przepisach prawa. Zbiorniki dwupłaszczowe czyli dwuścienne pozwalają na bezpieczne magazynowanie wszelkiego rodzaju substancji agresywnych oraz niebezpiecznych dla środowiska. W ich przypadku medium magazynowane jest w zbiorniku wewnętrznym (zbiorniku właściwym), a drugi płaszcz (tzw. płaszcz zewnętrzny) pełni funkcję dodatkowego zabezpieczenia przed niekontrolowanym wyciekiem. Musi on pomieścić co najmniej 110% objętości substancji ze zbiornika wewnętrznego. Taka konstrukcja zapewnia szczelność, a tym samym umożliwia bezpieczną eksploatację podziemnego zbiornika paliwowego.

 

Metody detekcji wycieku ze zbiorników podziemnych

W przypadku zbiorników dwupłaszczowych oferowanych przez Ekonstal, przestrzeń międzypłaszczowa może być monitorowana metodą suchą lub mokrą. Obie metody detekcji wycieku dają możliwość skutecznego i szybkiego zabezpieczenia środowiska przed skutkami ewentualnego rozszczelnienia zbiornika. W zależności od systemu pomiarowego, jakim dysponuje Klient, przystosowujemy podziemne zbiorniki paliwowe do wskazanej przez niego metody monitorowania. Tego typu systemy pozwalają szybko zidentyfikować ewentualną nieszczelność oraz podjąć natychmiastową reakcję, która ograniczy potencjale skutki, takie jak np. skażenie gruntu czy wód gruntowych. Tego typu technologie wpływają zatem na poprawę efektywności i bezpieczeństwa przechowywania paliw płynnych i innych substancji.