Zbiorniki podziemne

W przypadku każdego rodzaju stalowych zbiorników przeznaczonych do przechowywania paliw i innych substancji chemicznych, trujących czy żrących (a w przypadku zbiorników podziemnych w szczególności) takie parametry jak szczelność, wytrzymałość konstrukcyjna oraz zabezpieczenie antykorozyjne mają niezwykle istotne znaczenie. Nieprzewidziany wyciek inwazyjnego medium do środowiska może bowiem wywołać skażenie gruntów oraz wód gruntowych i narazić przedsiębiorcę na dotkliwe kary oraz straty finansowe. Podziemne zbiorniki produkowane przez Ekonstal wykonane są z wysokiej jakości, certyfikowanej stali węglowej, zabezpieczone odpowiednimi powłokami zewnętrznymi (powłoka Endoprene) oraz przystosowane do charakteru i warunków podziemnego magazynowania płynnych substancji. To sprawia, że:

  • nadają się do wykorzystania w wielu branżach przemysłu,
  • mogą służyć do przechowywania szerokiej gamy produktów ropopochodnych i innych niebezpiecznych cieczy,
  • gwarantują bezpieczeństwo ekologiczne w miejscu, w którym są zainstalowane.

Po wytrzymałe i solidne zbiorniki podziemne ze stali węglowej nasi Klienci sięgają w różnych celach, m.in.:

  • podczas budowy nowych lub modernizacji istniejących stacji paliwowych i autogazu,
  • podczas rozbudowy infrastruktury przemysłowej w zakładach produkcyjnych,
  • w celu zapewnienia możliwości przechowywania paliwa lotniczego na lotniskach cywilnych i wojskowych.

Posadowienie tego typu zbiorników pod ziemią sprawia, że nie wpływają one na estetykę terenu i jego strukturę. Podziemna instalacja jest cennym rozwiązaniem w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dotyczących zachowania odległości zbiornika od innych budynków (zbyt mała powierzchnia nieruchomości), a także pozwala obniżyć ryzyko zniszczeń spowodowanych wandalizmem czy celowym uszkodzeniem.

Stalowe zbiorniki podziemne produkujemy w zgodzie ze standardami i normami branżowymi. Rygorystyczna, wewnętrzna kontrola jakości oraz próby szczelności gwarantują długookresową trwałość oraz bezproblemowe użytkowanie przez wiele lat.

Instalacja podziemnego zbiornika paliwowego na stacji benzynowej w Czechach | Ekonstal

Kilkukomorowe zbiorniki podziemne dla stacji paliw

objętość: 60, 60 i 25 m3

Podziemne zbiorniki paliwowe podczas montażu, przymocowane do fundamentu opaskami kotwiącymi

Podziemne zbiorniki do magazynowania paliw oraz LPG

objętość: 10, 50 i 70 m3

Jednokomorowy podziemny zbiornik na LPG

Małe zbiorniki na gaz płynny na potrzeby nowych inwestycji realizowanych w Polsce przez właściciela sieci stacji paliw

objętość: 10 m3

Podziemny cylindryczny zbiornik paliwowy

Podziemne cylindryczne zbiorniki o osi poziomej, wyprodukowane dla właściciela sieci stacji paliwowych z Czech

objętość: 45 m3