Cylindryczne zbiorniki podziemne dla sieci stacji paliw w Czechach

KrajCzechy

Przeznaczeniemagazynowanie paliw

Objętość45 m3

Ciekawe informacje na temat zlecenia

Do przechowywania paliw płynnych pod ziemią najczęściej wykorzystywane jest standardowe rozwiązanie, jakim jest zbiornik cylindryczny z wypukłymi dennicami o średnicy 2,5 m. Tego typu zbiorniki wybrał jeden naszych Klientów czyli firma odpowiedzialna za obsługę instalacji na terenie inwestycji realizowanej na terenie Czech przez właściciela sieci stacji paliwowych. W ramach tego zlecenia przygotowaliśmy 5 dwupłaszczowych zbiorników o długości 10 metrów każdy. Mogą one pomieścić po 45 000 litrów płynnych substancji. Zostały wyposażone w system detekcji wycieku metodą suchą. Zewnętrznie zostały pomalowane Endoprenem, gwarantującym długą żywotność zbiornika i bezpieczeństwo ekologiczne.

Zbiorniki zostały przetransportowane na teren budowy nowych punktów komercyjnej dystrybucji paliw. Każdy ze zbiorników ma trzy komory o różnych pojemnościach. Dwie większe przeznaczone są do magazynowania paliwa i mają pojemność odpowiedno 25 000 i 15 000 litrów. Trzecia – najmniejsza – mieści 5 000 litrów i jest dedykowana do przechowywania żrącej substancji chemicznej. Choć zbiorniki wyglądają na typowy tego typu produkt, warto zwrócić uwagę na dwie ciekawostki konstrukcyjne. Po pierwsze – najmniejsza komora została pomalowana wewnętrznie. Ta dodatkowa powłoka ma za zadanie zabezpieczyć komorę przed działaniem przechowywanej w niej agresywnej substancji. Dzięki temu jeszcze bardziej zminimalizowane zostało ryzyko wycieków spowodowanych niekontrolowaną korozją oraz podniesiony został poziom neutralności środowiskowej tych zbiorników.

Po drugie – na życzenie Klienta jeden ze zbiorników wyposażyliśmy w tzw. fundamenty zerowe. To rozwiązanie, które w Polsce jest spotykane niezmiernie rzadko. Zadaniem fundamentów zerowych jest ustabilizowanie pozycji zbiornika na płycie fundamentowej, jednak bez uniesienia go ponad jej powierzchnię. Pozostałe cztery zamówione produkty przygotowaliśmy bez fundamentów.