Underjordiska, cylindriska tankar med horisontella axlar tillverkade för bensinstationer i Tjeckien

LandRepubliken Tjeckien

Förlagring av bränsle

Kapacitet45 m3

Intressanta fakta om projekt

För lagring av flytande bränslen under jord används oftast en standardlösning, som är en cylindrisk tank med konvexa gavlar med en diameter på 2,5 m. Denna typ av tankar valdes av en av våra kunder, som är ett företag som verkställer service av installation på platsen för projektet som byggas i Tjeckien av ägaren av en kedja av bränslestationer. Som en del av denna beställning har vi förberett 5 dubbelmantlade tankar med en längd av 10 meter vardera. De har kapacitet av upp till 45 000 liter av flytande ämne. De är utrustade med ett system för detektering ett utflöde med torr metod. På yttrande sida har de målats med Endoprene och det garanterar lång livslängd på tanken och miljö säkerhet.

Tankarna levererades till byggplatsen för nya kommersiella distributionsstationer för bränsle. Varje av tank har tre kamrar med olika kapacitet. De två större kamrarna är avsedda till lagring av bränsle och har kapacitet 25 000 respektive 15 000 liter. Den tredje – den minsta – rymmer 5000 liter och är avsedd för lagring av frätande kemiskt ämne. Även om tankarna ser ut som en typisk tillverkning av denna typ, borde man uppmärka två intressanta saker i konstruktion. För det första blev den minsta kammaren målad på insidan. Den ytterligare beläggning är för att skydda kammaren mot lagrade där starkt ämne. Tack vare detta har risken för utflöde orsakade av okontrollerad korrosion minimerats ännu mer och nivån på miljöneutralitet för dessa tankar har ökat.

För det andra – enligt kundens krav tillagade till en av tankarna så kallade nollfundament. Det är en lösning som finns inte ofta i Polen. Nollfundaments uppdrag är att stabilisera tankens position på grundplattan, dock utan att lyfta den över grundplattans yta. De återstående fyra beställda produkterna framställdes utan fundament.