Zbiorniki przemysłowe

Oprócz typowych zbiorników bezciśnieniowych i ciśnieniowych dla branży paliwowej specjalizujemy się w produkcji zbiorników technologicznych i zbiorników przemysłowych. W zależności od rodzaju magazynowanego medium, możemy zaproponować rozmaite rozwiązania, które zapewnią zachowanie właściwości fizyko-chemicznych i odpowiedniej temperatury. Doskonale rozumiemy, że parametry te w wielu przypadkach są kluczowe dla utrzymania ciągłości procesów, do których substancje są wykorzystywane.

Nasz doświadczony dział konstrukcyjny wykonuje projekty pod indywidualne zapotrzebowania Klientów. Nasze kompetencje pozwalają nam wyprodukować przemysłowe zbiorniki stalowe o dowolnych gabarytach, przystosowane do pracy w każdych warunkach oraz do medium o rozmaitych właściwościach. Możemy wyposażyć je w dodatkowe warstwy ochronne (np. dodatkowe powłoki antykorozyjne lub płaszcze zapewniające izolację termiczną), wewnętrzne grzałki czy wężownice.

 

Rodzaje zbiorników przemysłowych w ofercie Ekonstal

Zwracamy uwagę zarówno na parametry wytrzymałościowe i szczelność, jak też parametry wizualne naszych produktów. W naszej ofercie znajdują się rozmaite zbiorniki dla przemysłu, m.in.:

 • zbiorniki na paliwa lotnicze,
 • zbiorniki na oleje smarowe,
 • zbiorniki na ropę,
 • zbiorniki na wodę złożową,
 • zbiorniki na inhibitory korozji,
 • zbiorniki na oleje (np. smarowe, spożywcze)
 • zbiorniki na mazut,
 • zbiorniki na mocznik,
 • zbiorniki retencyjne,
 • zbiorniki hydroforowe,
 • zbiorniki na glikol,
 • zbiorniki na kwasy,
 • zbiorniki na poliole i izocyjaniany,
 • zbiorniki na chemię,
 • zbiorniki na odcieki i ścieki przemysłowe,
 • zbiorniki na płyny do spryskiwaczy.

Stalowe zbiorniki technologiczne i zbiorniki przemysłowe – dla kogo?

Najogólniej mówiąc – zbiorniki technologiczne są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie odbywa się jakikolwiek proces technologiczny. Znajdują więc zastosowanie właściwie we wszystkich gałęziach przemysłu, np. przemyśle petrochemicznym, kosmetycznym, paliwowym, chemicznym, farmaceutycznym czy spożywczym. Mogą mieć różną konstrukcję oraz różną pojemność użytkową, dostosowaną do realnych potrzeb. Wykańczamy je w taki sposób, by spełniały określone standardy przechowywania rozmaitych substancji wykorzystywanych na potrzeby przemysłu. Oznacza to, że mogą być wyposażone w dodatkowe komponenty, niezbędne z punktu widzenia procesu technologicznego, w którym biorą udział. Stalowe zbiorniki technologiczne i przemysłowe pozwalają utrzymać ciągłość produkcji, ponieważ pozwalają na łatwy i bezpieczny dostęp zarówno do paliw, jak też półproduktów, takich jak oleje, glikol mocznik czy inne substancje chemiczne.

 

Stalowe zbiorniki wykonywane na potrzeby przemysłu – na co zwrócić uwagę?

Każdy zbiornik ze stali, bez względu na to, czy jest dedykowany do magazynowania paliw, gazu płynnego, nawozów czy też jest to zbiornik wykonany na potrzeby przemysłu, musi spełniać odpowiednie wymagania techniczne. Wśród nich znajdują się m.in.:

 • wytrzymałość na warunki otoczenia,
 • szczelność,
 • odporność na korozję,
 • stabilność termiczna i mechaniczna.

Szczególne znaczenie ma to w przypadku substancji agresywnych, z którymi kontakt w przypadku niekontrolowanego wycieku mógłby grozić skażeniem czy pożarem. W zależności od celu i sposobu eksploatacji, zbiornik technologiczny powinien być wyposażony w odpowiednie elementy, takie jak zawory, pompy, króćce, systemy alarmowe i bezpieczeństwa. Dodatkowo powinien zapewniać takie warunki magazynowania medium, które nie wpływają na jego właściwości fizyko-chemiczne. Współcześnie realizowane procesy technologiczne w przemyśle wymagają bowiem bezkompromisowych, nowoczesnych rozwiązań, które gwarantują wysoką efektywność działania oraz pełne bezpieczeństwo.