Zbiorniki naziemne na LPG i DME

Dla kogo?

Naziemne zbiorniki na gaz płynny dedykowane są m.in. dla:

 • podmiotów, zajmujących się dystrybucją paliw i autogazu (LPG),
 • przemysłowych instalacji gazowych, stosowanych m.in. w przemyśle metalowym, motoryzacyjnym, budownictwie, hutnictwie oraz innych branżach produkcyjnych (LPG),
 • instalacji grzewczych obiektów mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej (LPG),
 • podmiotów zajmujących się produkcją chemii gospodarczej, aerozolowych produktów kosmetycznych i produktów dla budownictwa takich jak pianki montażowe, lakiery czy farby natryskowe (DME i LPG).

Przepisy określające odległość posadowienia zbiorników na gaz płynny od budynków, dróg, ogrodzeń oraz innych elementów infrastruktury sprawiają, że są one najczęściej wykorzystywane na działkach o większej powierzchni. Zaletą zbiorników naziemnych na gaz płynny jest to, że można je wykorzystywać także w terenie, który charakteryzuje się np. wysokim poziomem wód gruntowych. Tego typu stalowe zbiorniki na LPG lub DME lokalizowane są na płycie fundamentowej wystającej ponad powierzchnię gruntu. Mogą występować indywidualnie, a także jako element większego parku zbiornikowego (baza paliw).

ico

Naziemne zbiorniki na LPG i DME - specyfikacja

Opis techniczny zbiornika do magazynowania gazu płynnego

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy

Liczba komór

1

Objętość [m3]

od 6 do 120 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1200 do 3800 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowy

Materiał

atestowana stal węglowa

Informacje ogólne

Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu płynnego o maksymalnym ciśnieniu pracy 15,6 bar

Norma

Wykonany zgodnie z normą AD 2000 i dyrektywą PED/2014/68/EU

Zabezpieczenie
zewnętrzne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 lub EN 13345, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1
 • System malarski w klasie C3 wg PN-EN ISO 12944-2, RAL 9010 lub 9016

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Surowy

Przeznaczenie

 • Magazynowanie LPG na stacjach dystrybucji paliw oraz stacjach autogazu
 • Magazynowanie LPG w rozlewniach gazu płynnego
 • Zasilanie w gaz płynny instalacji grzewczych obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych
 • Zasilanie gazem płynnym urządzeń przemysłowych oraz rolniczych
 • Magazynowanie DME w przedsiębiorstwach, wykorzystujących ten gaz do produkcji gotowych wyrobów kosmetycznych, budowlanych czy chemii gospodarczej

Kształt

Zbiornik walcowy poziomy

Liczba komór

1

Objętość [m3]

od 6 do 120 m3

Temperatura
pracy [°C]

od -20 do +50oC

Średnica [mm]

od 1200 do 3800 mm

Liczba płaszczy

jednopłaszczowy

Materiał

atestowana stal węglowa

Informacje ogólne

Zbiornik przeznaczony do magazynowania gazu płynnego o maksymalnym ciśnieniu pracy 15,6 bar

Norma

Wykonany zgodnie z normą AD 2000 i dyrektywą PED/2014/68/EU

Zabezpieczenie
zewnętrzne

 • Blachy powierzchni zewnętrznej poddane obróbce strumieniowo-ściernej – stopień czystości Sa 2,5 lub EN 13345, zgodnie z PN-EN ISO 8501-1
 • System malarski w klasie C3 wg PN-EN ISO 12944-2, RAL 9010 lub 9016

Zabezpieczenie
wewnętrzne

Surowy

Przeznaczenie

 • Magazynowanie LPG na stacjach dystrybucji paliw oraz stacjach autogazu
 • Magazynowanie LPG w rozlewniach gazu płynnego
 • Zasilanie w gaz płynny instalacji grzewczych obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych
 • Zasilanie gazem płynnym urządzeń przemysłowych oraz rolniczych
 • Magazynowanie DME w przedsiębiorstwach, wykorzystujących ten gaz do produkcji gotowych wyrobów kosmetycznych, budowlanych czy chemii gospodarczej

Standardowe wyposażenie zbiornika

 • Właz DN 600
 • Króćce wyposażone w zawory
 • Króciec ssący – DN 50
 • Króciec bezpieczeństwa umiejscowiony na włazie – 2szt
 • Króciec odwodnienia zbiornika – DN 32
 • Króciec poziomowskazu pływakowego
 • Króciec pomiaru automatycznego – DN 50
 • Króciec fazy ciekłej – DN 25
 • Króciec fazy gazowej – DN 25
 • Króciec kontroli max napełnienia
 • Uchwyty transportowe
 • Nóżki fundamentowe

Dodatkowe opcje

 • Kieszeń sondy z pływakiem do systemu pomiarowego OPW lub Veeder Root, i osłoną głowicy sondy

Naziemne zbiorniki na gaz płynny na potrzeby komercyjne i przemysłowe

Oferujemy naziemne zbiorniki na LPG na potrzeby komercyjne i przemysłowe, m.in. dla przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją gazu jako paliwa dla transportu, a także na potrzeby instalacji grzewczych obsługujących obiekty przemysłowo-usługowe (np. ogrzewanie hali produkcyjnych i magazynowych, produkcja ciepła technologicznego) i sieci gazowych zasilanych ze zbiorników. Po nasze zbiorniki naziemne LPG sięgają przedsiębiorcy o dużym zapotrzebowaniu na energię, niezbędną do ogrzewania oraz prowadzenia procesów technologicznych. Dostarczamy zbiorniki pozwalające na magazynowanie gazu płynnego wykorzystywanego w przetwórstwie przemysłowym i rolnictwie.

Zbiorniki LPG naziemne – niezawodna konstrukcja

Pojemność naziemnych zbiorników LPG może wynosić nawet 120 000 litrów. Pozwalają zatem na magazynowanie gazu płynnego na dużą skalę. Ich gabaryty i pojemność uwzględniają zapotrzebowanie na energię wykorzystywaną przez zamawiającego. Naziemne zbiorniki do magazynowania LPG projektowane są w zgodzie z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymi. Ich konstrukcja jest dostosowana do rodzaju magazynowanego w nich gazu. Są to poziome zbiorniki jednokomorowe, jednopłaszczowe. Gwarantujemy najwyższą jakość i trwałość, które pozwolą na eksploatację zbiornika w sposób bezpieczny i wydajny, przy minimalnym ryzyku dla ludzi i środowiska.