Zbiorniki na odcieki

KrajWielka Brytania

Przeznaczeniemagazynowanie odcieków

Objętość100 m3

Wody odciekowe czyli odcieki to płyny powstające najczęściej w miejscach magazynowania odpadów. Mogą to być zarówno składowiska śmieci, jak też niezadaszone place magazynowe, na których znajduje się np. złom, gruz czy inne materiały odpadowe. Są zaliczane do ścieków przemysłowych i często mówi się na nie „trudne ścieki” Dlaczego? Opady atmosferyczne, topniejący śnieg czy wody powierzchniowe lub podziemne przesiąkając przez składowane odpady wypłukują rozmaite substancje, np. kwasy, toksyczne metale, związki organiczne czy chorobotwórcze mikroorganizmy. To sprawia, że często stają się wysoce toksyczne, korozyjne i niebezpieczne dla środowiska.

Stosowane są różne metody zabezpieczania gruntu przed wodami odciekowymi. Zbiorniki na odcieki produkowane przez Grupę Ekonstal są jednym z rozwiązań, które sprawdzają się we wszelkich projektach związanych m.in. z rekultywacją gruntów czy zarządzeniem składowiskami odpadów zgodnie z wymaganiami środowiskowymi. Pozwalają magazynować zanieczyszczone wody przesiąkowe, co pozwala na późniejsze ich oczyszczanie i neutralizację potencjalnego zagrożenia ekologicznego.

Zbiornik na odcieki musi spełniać szereg wymagań technicznych, które warunkują jego trwałość i odporność na agresywny charakter tego rodzaju płynu. Dla jednego z naszych klientów z Wielkiej Brytanii wyprodukowaliśmy już drugi stalowy zbiornik pozwalający na bezpieczne magazynowanie odcieków. Czym się charakteryzuje?

  • Średnica zbiornika: 2900 mm.
  • Konstrukcja: 1 komora o pojemności 100 000 litrów oraz dodatkowa komora przelewowa 10% (może pomieścić do 10 000 litrów płynnej substancji).
  • Liczba płaszczy: dwupłaszczowy.
  • Rodzaj zbiornika: cylindryczny, poziomy, naziemny.
  • Osprzęt dodatkowy: długi podest łączący dwa włazy, balustrada zabezpieczająca podest, drabina.
  • Zabezpieczenie wewnętrzne: dodatkowo zabezpieczony wewnętrzne antykorozyjną powłoką temaline.
  • Zabezpieczenie zewnętrzne: specjalna powłoka malarska o wysokiej odporności antykorozyjnej, w kolorze zielonym – charakterystycznym dla zbiorników na ścieki.

Wody odciekowe, jak też innego rodzaju ścieki (w tym pozostałości poprodukcyjne w formie cieczy), muszą być przechowywane w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zwierząt i osób, które mogłyby mieć z nimi przypadkowy kontakt. Zbiorniki na ścieki przemysłowe projektowane są tak, by spełnić restrykcyjne wymagania wynikające z przepisów prawnych. Dodatkowo każdy projekt powinien uwzględniać warunki, w jakich zbiornik będzie użytkowany. Dotyczy to zarówno warunków klimatycznych, jak też lokalizacji zbiornika (pod ziemią / nad ziemią) i rodzaju ścieków, jakie docelowo będą w nim magazynowane.