Kilkukomorowe zbiorniki podziemne dla stacji paliw

KrajCzechy

Przeznaczeniepunkt dystrybucji paliw

Ciekawe informacje na temat zlecenia

Dwa różne zlecenia dla tego samego Klienta zrealizowane w przeciągu kilku miesięcy to w sumie sześć podziemnych zbiorników, pozwalających łącznie zmagazynować aż 290 000 litrów paliwa. Zbiorniki te zostały zadołowane na dwóch nowo otwartych stacjach benzynowych, działających pod marką znanego, austriackiego koncernu paliwowego. Stacje te pozwalają na wygodne tankowanie samochodów przez mieszkańców Pragi i Brna – dwóch największych pod względem liczby ludności miast Republiki Czeskiej. W ramach tego zlecenia dostarczyliśmy:

  • dwa zbiorniki jednokomorowe o pojemności 25 m3 każdy,
  • dwa zbiorniki dwukomorowe o łącznej pojemności 60 m3 każdy (jedna komora o pojemności 40 m3 i jedna komora o pojemności 20 m3),
  • dwa zbiorniki trzykomorowe, o pojemności 60 m3 każdy (jedna komora o pojemności 30 m3 i dwie komory o pojemnościach 15 m3).

Zaletą zbiorników kilkukomorowych jest możliwość magazynowania różnych rodzajów paliwa i oleju napędowego w tym samym zbiorniku, bez ryzyka wzajemnego kontaktu pomiędzy substancjami. Ma to znaczenie m.in. w przypadku stacji benzynowych zlokalizowanych w miejscu o dużym natężeniu ruchu, z których korzystają kierowcy poruszający się rozmaitymi pojazdami napędzanymi zarówno paliwem konwencjonalnym, jak i alternatywnym. W momencie budowy stacji benzynowej na obszarze miejskim bardzo często inwestor boryka się z wyzwaniem dotyczącym dostępnej przestrzeni oraz sprostania przepisom dotyczącym m.in. odległości usytuowania zbiorników paliwowych od najbliższych budynków. Przepisy te są zróżnicowane w zależności od kraju. Zbiorniki kilkukomorowe pozwalają na zabezpieczenie dostępności różnego rodzaju paliwa, bez konieczności instalowania oddzielnego zbiornika dla każdego z nich.

Wszystkie zbiorniki zostały zewnętrznie zabezpieczone powłoką Endoprene, która chroni metalową konstrukcję przed korozją. Są to zbiorniki dwupłaszczowe, poziome, z tzw. fundamentami zerowymi. Tego typu fundamenty są niestandardowym rozwiązaniem. Klient wybrał tego typu konstrukcję ze względu na konieczność ustabilizowania zbiorników na płycie fundamentowej bez unoszenia ich nad jej powierzchnię.