Underjordiske flerkammertanke til tankstationer

LandTjekkiet

Betegnelsebrændstof distributionssted

Interessant information om ordren

To forskellige ordrer til den samme kunde gennemført inden for få måneder beløber sig til i alt seks underjordiske tanke, hvilket muliggør opbevaring af hele 290 000 liter brændstof. Disse tanke blev nedgravet på to nyåbnede tankstationer, der opererer under et velkendt østrigsk brændstofselskabs varemærke. Disse stationer giver indbyggerne i Prag og Brno, de to største byer i Tjekkiet, mulighed for at bekvemt tanke deres biler. Som en del af denne ordre leverede vi:

  • to enkeltkammertanke med en kapacitet på 25 m3 hver,
  • to to-kammer tanke med en samlet kapacitet på hver 60 m3 (et kammer med en kapacitet på 40 m3 og et kammer med en kapacitet på 20 m3),
  • to tre-kammer tanke med en kapacitet på hver 60 m3 (et kammer med en kapacitet på 30 m3 og to kamre med en kapacitet på 15 m3).

Fordelen ved flerkammertanke er muligheden for at opbevare forskellige typer brændstof og dieselolie i samme tank, uden risiko for gensidig kontakt mellem stofferne. Dette er vigtigt, bl.a i tilfælde af tankstationer beliggende på et sted med tæt trafik, som benyttes af chauffører, der anvender forskellige køretøjer, der drives af både konventionelle og alternative brændstoffer. Ved opførelsen af en tankstation i et byområde står investoren ofte over for udfordringen med den ledige plads og opfyldelse af reglerne om f.eks. afstand mellem brændstoftanke og de nærmeste bygninger. Disse regler varierer fra land til land. Flerkammertanke giver vores kunder mulighed for at sikre tilgængeligheden af forskellige typer brændstof uden at skulle installere en separat tank til hver af dem.

Alle tanke er udvendigt beskyttet med Endoprene-belægning, som beskytter metalstrukturen mod korrosion. Der er tale om dobbeltvæggede, vandrette tanke med de såkaldte nul fundamenter. Disse typer fundamenter er en ikke-standardløsning. Kunden valgte denne type konstruktion på grund af behovet for at stabilisere tankene på fundamentpladen uden at løfte dem op over overfladen.