Flerkammar underjordiska tankar för bensinstationer

LandRepubliken Tjeckien

Förbränsledistributionspunkt

Intressanta fakta om projekt

Två olika beställningar för samma kund genomförda inom några månader uppgår till totalt sex underjordiska tankar, vilket möjliggör lagring av så mycket som 290 000 liter bränsle. Dessa tankar sattes i grop vid två nyöppnade bensinstationer, som drivs under varumärket av ett välkänt österrikiskt bränsleföretag. Dessa stationer tillåter invånare i Prag och Brno, de två största städerna i Tjeckien, att tanka sina bilar bekvämt. Som en del av denna beställning levererade vi:

  • två enkammartankar med en kapacitet på 25 m3 vardera,
  • två tvåkammartankar med en total kapacitet på 60 m3 vardera (en kammare med en kapacitet på 40 m3 och en kammare med en kapacitet på 20 m3),
  • två trekammartankar med en kapacitet på 60 m3 vardera (en kammare med en kapacitet på 30 m3 och två kammare med en kapacitet på 15 m3).

Fördelen med flerkammartankar är möjligheten att lagra olika typer av bränsle och dieselolja i samma tank, utan risk för ömsesidig kontakt mellan ämnena. Detta är viktigt, bland annat när det gäller bensinstationer belägna på platser med tung trafik, som används av förare som använder olika fordon som drivs av både konventionella och alternativa bränslen. När man bygger en bensinstation i tätort ställs investeraren ofta inför utmaningen med det tillgängliga utrymmet och att uppfylla bestämmelserna om t.ex. avstånd mellan bränsletankar från närmaste byggnader. Dessa regler varierar från land till land. Flerkammartankar gör att du kan säkra tillgången till olika typer av bränsle, utan att behöva installera en separat tank för var och en av dem.

Alla tankar är utvändigt skyddade med Endoprene-beläggning, som skyddar metallstrukturen mot korrosion. Det är dubbelväggiga, horisontella tankar med så kallade nollfundament. Dessa typer av fundament är en icke-standardlösning. Kunden valde denna typ av konstruktion baserat på behovet av att stabilisera tankarna på grundplattan utan att lyfta dem över dess yta.