Vícekomorové podzemní nádrže pro čerpací stanice

ZeměČeská republika

Účelmísto distribuce paliva

Zajímavé informace o této zakázce

Dvě různé zakázky pro stejného zákazníka, které byly realizovány po dobu několika měsíců, zahrnovaly celkem šest podzemních nádrží, v nichž bylo možné uskladnit celkem až
290 000 litrů paliva. Tyto nádrže byly přistaveny u dvou nově otevřených čerpacích stanic, které fungovaly pod značkou známé rakouské palivové společnosti.Tyto stanice umožňují obyvatelům Prahy a Brna – dvou největších měst České republiky z hlediska počtu obyvatel – pohodlně natankovat pohonné hmoty do svých automobilů. V rámci této zakázky jsme dodali:

  • dvě jednokomorové nádrže, každá o objemu 25 m3,
  • dvě dvoukomorové nádrže, každá o celkovém objemu 60 m3 (jedna komora o objemu 40 m3 a jedna komora o objemu 20 m3),
  • dvě tříkomorové nádrže, každá o objemu 60 m3 (jedna komora o objemu 30 m3 a dvě komory o objemu 15 m3).

Výhodou vícekomorových nádrží je, že v jedné nádrži lze skladovat různé druhy paliva a nafty bez rizika vzájemného kontaktu těchto látek. To je důležité například v případě čerpacích stanic, které se nacházejí v přetížené oblasti a které využívají řidiči různých vozidel na konvenční i alternativní paliva. Při výstavbě čerpací stanice v městské zástavbě se developer velmi často potýká s problémem dostupného prostoru a dodržení předpisů týkajících se například vzdálenosti mezi umístěním palivových nádrží a nejbližšími budovami. Tyto předpisy se v jednotlivých zemích liší. Vícekomorové nádrže umožňují zajistit dostupnost různých druhů paliva, aniž by bylo nutné instalovat pro každý z nich samostatnou nádrž.

Všechny nádrže byly zvenku ošetřeny povlakem Endoprene, který chrání kovovou konstrukci před korozí. Jedná se o dvouplášťové vodorovné nádrže s tzv. nulovým základem. Tento typ základu je nestandardním řešením. Zákazník zvolil tento typ konstrukce kvůli potřebě stabilizovat nádrže na základové desce, aniž by je zvedl nad povrch.