Underjordiske tanker med mange kamre for drivstoffstasjoner

LandTsjekkia

Brukdrivstoff distribusjonspunkt

Interessant informasjon om bestillingen

To forskjellige oppdrag for samme Kunden ble gjennomført i løpet av noen måneder er det til sammen seks underjordiske tanker, som muliggjør å lagre til sammen opptil 290 000 liter av drivstoff. Disse tankene ble plassert i bunnen på to nyåpne bensinstasjoner, som jobber for et kjent østerriksk oljeselskap. Stasjoner muliggjør komfortabel tanking av bilene for innbyggere av Praha og Brno- største når det gjelder innbyggertall byer i Tsjekkisk Republikk. Som en del av del leverte vi:

  • to tanker med et kammer med kapasiteten på 25 m3 hver,
  • to tanker med to kamre med kapasiteten til sammen på 60 m3 hver (en kammer med kapasitet på 40 m3 og en kammer med kapasitet på 20 m3),
  • to tanker med tre kamre med kapasiteten til sammen på 60 m3 hver (en kammer med kapasitet på 30 m3 og en kammer med kapasitet på 15 m3),

Forden til en tank på mange kamre er muligheten til å oppbevare mange forskjellige typer av drivstoff og dieselolje i samme tanker, uten risiko av kontakt mellom substansene. Det har betydning blant annet i tilfelle bensinstasjoner i steder hvor det er en stor trafikk, som er brukt av dem som kjører forskjellige verktøy som går både på konvensjonelt og alternativt drivstoff. Når bensinstasjon bygges i et urbant område har investoren veldig ofte utfordringer med tilgengelig area og med å oppfylle forskrifter som gjelder bant annet avstanden av plassering av drivstoffstanker fra de nærmeste bygninger. Forskrifter er forskjellige avhengig landet. Tanker med flere kamre som muliggjør beskyttelsen av tilgang til forskjellige typer av drivstoff, uten behov å installere en separat tank til enhver av dem.

Alle tankere ble utvendig beskyttet med Endoprene belegget, som beskytter metall konstruksjon mot korrosjon. Det er tanker med to skall, horisontale, med såkalte null fundamenter. Fundamenter av denne typen er ikke en standard løsning. Kunden valgte konstruksjonen av denne typen på grunn av nødvendigheten til å stabilisere tankene på fundamentplaten uten å løfte dem over dens overflaten.