Sylindrisk drivstoffsstasjon med plattformen tettbygd på begge sider.

LandNorge

Brukdrivstoff distribusjonspunkt

Kapasitet20 m3

Interessant informasjon om bestillingen

Det er neste sylindrisk mobil drivstoffsstasjon, som ble produsert for kunden fra Norge. Plattformen for dispenseren ble tettbygd fra to stålpaneler. Som en følge av det er det en åpning til den kun fra en side. Det har sine fordeler. Konstruksjonsløsningen av denne typen er en ekstra beskyttelse av plattform mot ugunstige værforhold, som er i stedet, hvor stasjonen blir brukt. Takket det er det beskyttet mot nedfall og vind:

  • sikringsskap, som er montert på tankbunnen,
  • stedet, hvor kunden installerte dispenseren selv etter å ha levert stasjonen til mållokaliseringen.

Plattformen for dispenseren har formen av et grunt dryppkar med lengde på over 3 m og bredde på over 2 m. Det har en oppgave å minimalisere risiko for miljøforurensning i tilfelle av havari på distributøren og ukontrollert lekkasje tilknyttet med den. Det er konstruert på denne måten for å forhindre flytende drivstoff som lekker utenfor plattformen. Dispenser som ble nevnt tidligere ble montert på en spesiell forhøyning, som skal i tillegg beskytte denne delen av utstyret.

Sylindrisk, horisontal tanker med to skall har kapasitet på 20.000 liter. Den er delt i to kamre, enhver av dem rommer 10 m3 diesel eller drivstoff. Under tak er det montert en belysning, som øker komforten av fylling av kjøretøy i mørket. Taket dekker også rør av rustfritt stål, som ble levert under det til dispenseren.

Mørkgrå farge, som ytre tankers skall og hele plattformen ble malt med, var valgt av kunden. Dens mål er å garantere så stor nøytralitet som mulig når det gjelder visuelle inngrep i landskapet.

Punkter for drivstoffdistribusjon av denne typen er en veldig populær løsning. Det er entreprenører både fra Den europeiske Union, og andre som jobber i andre deler av verden (for eksempel Nord Amerika). De garanterer muligheten å oppbevare drivstoff i samsvar med økologiske standarder. De passer fint for et sted, hvor det ikke er mulig å bygge vanlig bensin stasjoner, for eksempel i nærheten av vanntanker eller i fjellområdet. De muliggjør lett og trygg fylling av motorbåt eller snøscooter. Med det samme eliminerer de behov å transportere drivstoff i bensinkanner og å overføre den til tanker til kjøretøy, som kunne være tilknyttet med risiko for miljøforurensning. Altså bidrar de til nøytralisering av mulig negativ innflytelse av disse substanser på økosystemet.

Se også andre ståltanker med plattformen og taket, som ble produsert på etterspørsel av våre Kunder.