Válcová čerpací stanice s vestavěnou plošinou na dvou stranách

ZeměNorsko

Účelmísto distribuce paliva

Objem20 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Toto je další válcová mobilní čerpací stanice tohoto typu, kterou jsme vyrobili pro zákazníka v Norsku. Postavili jsme plošinu pod rozdělovačem s ocelovými panely na dvou stranách. Přístup k němu tak zůstává otevřený pouze z jedné strany. To má své výhody. Tento typ konstrukčního řešení představuje dodatečnou ochranu nástupiště před nepříznivými povětrnostními podmínkami, které panují v místě, kde bude stanice provozována. Tímto způsobem jsou chráněny před srážkami a větrem:

  • místo, kam zákazník po dodání stanice na konečné místo sám nainstaloval výdejní automat,
  • elektrické rozvodné zařízení, které je namontováno na dně nádrže.

Střechovitá plošina pod distributorem má podobu mělké odkapávací vany dlouhé více než 3 m a široké více než 2 m. Jeho účelem je minimalizovat riziko kontaminace životního prostředí v případě poruchy výdejního stojanu a souvisejícího nekontrolovaného úniku paliva. Je navržen tak, aby zabránil rozlití uniklého kapalného paliva mimo plošinu. Výše zmíněný rozdělovač byl namontován na speciální vyvýšeninu, aby bylo i toto zařízení dále chráněno.

Válcová vodorovná nádrž s dvěma pláštiobjem 20 000 litrů. Je rozdělena na dvě komory, z nichž každá pojme 10 m3 nafty nebo benzinu. Pod přístřeškem je instalováno osvětlení, které zvyšuje pohodlí při doplňování paliva do vozidel po setmění. Střecha rovněž zakrývá potrubí z nerezové oceli, které je vedeno zespodu k rozdělovači.

Tmavě šedou barvu, kterou byl natřen vnější plášť nádrže a celá plošina, zvolil zákazník. Jeho cílem bylo být co nejneutrálnější z hlediska vizuálního zásahu do krajiny.

Tyto typy distribučních míst jsou velmi oblíbeným řešením. Podnikatelé z Evropské unie i z jiných částí světa (např. ze Severní Ameriky) se obracejí na podnikatele. Zajišťují, že paliva mohou být skladována v souladu s ekologickými normami. Dobře fungují v místech, kde není možné postavit standardní čerpací stanici, například v blízkosti vodních ploch nebo v hornatém terénu. Umožňují snadné a bezpečné doplňování paliva do motorových člunů nebo sněžných skútrů. Odpadá tak nutnost přepravy paliva v kanystrech a jeho nalévání do nádrží těchto vozidel, což by mohlo znamenat riziko kontaminace životního prostředí. Přispívají tak k neutralizaci potenciálně negativních účinků těchto látek na ekosystém.

Podívejte se také na další ocelové nádrže s plošinou a střechou, které jsme vyrobili pro naše zákazníky.