En cylindrisk tankstation med en platform bygget på to sider

LandNorge

Betegnelsebrændstof distributionssted

Kapacitet20 m3

Interessant information om ordren

Dette er endnu en cylindrisk mobil tankstation af denne type vi har produceret til en kunde fra Norge. Vi byggede platformen til distributøren med stålplader på begge sider. Som et resultat forbliver adgangen til den kun åben fra den ene side. Det har sine fordele. Denne type konstruktionsløsning er en ekstra beskyttelse af platformen mod ugunstige vejrforhold, og sådanne er fremherskende på det sted, hvor stationen skal betjenes. Takket være det bliver følgende elementer beskyttede mod nedbør og vind:

  • el-tavle, som er monteret i bunden af tanken,
  • det sted, hvor kunden selv installerede distributøren efter stationen var leveret til målstedet.

Den tagdækkede platform til distributøren er en lavvandet drypbakke, over 3 m lang og over 2 m bred. Opgaven af denne platform er at minimere risikoen for miljøforurening i tilfælde af distributør fejl og ukontrolleret brændstof lækage. Den er designet til at forhindre lækkende flydende brændstof i at spilde uden for platformen. Den tidligere nævnte distributør er blevet monteret på en speciel platform, som yderligere skal beskytte dette udstyrselement.

Den cylindriske, dobbeltvæggede vandrette tank har en kapacitet på 20 000 liter. Den er opdelt i to kamre, som hver kan rumme 10 m3 diesel eller benzin. Der er installeret belysning under taget, hvilket øger komforten ved tankning af køretøjer efter mørkets frembrud. Taget dækker også det rustfri stålrør, som er ført under til distributøren.

Den mørkegrå farve på tankens ydre væg og hele platformen blev valgt af kunden. Dens mål var at sikre størst mulig neutralitet med hensyn til visuel indblanding i landskabet.

Brændstof påfyldingspunkter af denne type er en meget populær løsning. De bruges af iværksættere fra både EU og andre dele af verden (f.eks. Nordamerika). De giver mulighed for at opbevare brændstoffer i henhold til økologiske standarder. De er perfekte på steder, hvor det ikke er muligt at bygge en standard tankstation, fx i nærheden af vandreservoirer eller i bjergrigt terræn. De giver mulighed for nem og sikker tankning af motorbåde eller snescootere. Dermed eliminerer de behovet for at transportere brændstof i dunke og påfylde fra dem, hvilket kan være forbundet med risikoen for miljøforurening. Derfor bidrager de til at neutralisere disse stoffers potentielt negative påvirkning af økosystemet.

Se også andre ståltanke med platform og tag, som vi har produceret på vegne af vores kunder.