Podzemní nádrže na pohonné hmoty a LPG

ZeměPolsko

Účeldistribuční místo paliva

Zajímavé informace o této zakázce

Od roku 2035 bude v Evropské unii zakázána registrace nových automobilů se spalovacím motorem. Výjimku budou tvořit automobily poháněné elektronickými palivy, tj. syntetickými palivy s neutrálními emisemi CO2. To však neznamená, že ty, které byly vyrobeny před rokem 2035, náhle zmizí z trhu. Stále budou moci být používány, což znamená, že jejich majitelé budou potřebovat palivo pro jejich každodenní provoz. Budou s nimi moci jezdit až do konce jejich životnosti. Sekundární trh s vozidly s konvenčním pohonem bude fungovat i nadále, takže sektor pohonných hmot a tradiční čerpací stanice budou fungovat i po roce 2035.

Rozhodnutí EU proto nezpůsobí náhlé zastavení rozvoje sítě čerpacích stanic. A co víc – podle odhadů je vrchol poptávky po tradičních palivech teprve před námi a očekává se, že nastane kolem roku 2030. Institut automobilové dopravy odhaduje, že v Polsku budou elektromobily v roce 2040 tvořit jen asi 23,5 %. V mnoha evropských zemích se tedy trh revolučně nezmění. Pro zajištění současné i budoucí poptávky se nadále budují nové čerpací stanice. K úpadku tradičního automobilismu dojde až v příštích dvou desetiletích.

Jeden z našich klientů (nadnárodní petrochemická společnost) soustavně rozvíjí síť distribučních míst pohonných hmot a buduje nové závody v Polsku. Rozvíjí se jak nabídka alternativních paliv, tak nabídka paliv pro majitele tradičních spalovacích automobilů. Skupina Ekonstal je jedním z partnerů, kteří již řadu let pravidelně dodávají podzemní ocelové nádrže na stavby nových čerpacích stanic. V rámci této zakázky jsme vyrobili tři podzemní ocelové nádrže s následujícími specifikacemi:

  • dvouplášťovou nádrž na LPG s kapacitou 10 m3,
  • dvouplášťovou nádrž na pohonné hmoty rozdělenou na tři komory s kapacitou 20, 15 a 15 m3,
  • dvouplášťovou nádrž na pohonné hmoty rozdělenou na dvě komory s kapacitou 50 a 20 m3.

Každá z námi dodaných nádrží byla zvenčí chráněna antikorozní ochranou Endoprene. Tento typ povlaku je odolný proti oděru a promáčknutí, stejně jako proti proražení a vysokým teplotám. Palivové nádrže byly navíc uvnitř chráněny speciálním epoxidovým nátěrem. Tento povlak chrání nádrž před korozí a také zajišťuje bezpečné vybíjení elektrických nábojů.

Všechny tři podzemní ocelové nádrže byly opatřeny protiskluzovými pásy a speciálními gumovými pásy pod kotevními pásy. Tyto prvky hrají důležitou roli při zakládání a instalaci nádrže v cílovém místě. Pryžové pásky mají protiskluzovou funkci – zvyšují bezpečnost montážních pracovníků a snižují riziko pádu a zároveň zajišťují stabilitu kotevních vazeb a snižují riziko jejich nekontrolovaného pohybu. Jejich stabilní upevnění je nesmírně důležité, protože účelem kotevních vazeb je chránit nádrž před posunem podzemní vodou.