Vertikální nádrž na kuchyňský olej

ZeměPolsko

Účelskladování oleje na vaření

Objem75 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Správné skladování látek používaných výrobci působícími v potravinářském a zpracovatelském odvětví je klíčovým aspektem, který ovlivňuje kvalitu konečného výrobku určeného ke spotřebě. Je totiž nutné dbát na takové parametry nádrže, jako jsou:

  • těsnost,
  • trvanlivost,
  • bezpečnost používání,
  • odolnost vůči měnícím se povětrnostním podmínkám.

Zbiornik do magazynowania oleju spożywczego | EkonstalSuroviny a polotovary používané v potravinářském průmyslu musí být bezpečné pro lidské zdraví a život. Na to, zda tomu tak bude, mají mimo jiné vliv podmínky jejich skladování. Patří mezi ně vhodná teplota a hygiena, kterou se rozumí omezení kontaktu s faktory, které by mohly tyto látky kontaminovat nebo urychlit jejich chemický rozklad a kažení.

Mezinárodně působící výrobce v potravinářském průmyslu nás pověřil stavbou vertikální jednostěnné nádrže o objemu 75 m3. Bude sloužit ke skladování oleje na vaření. Vzhledem k nutnosti zajistit správnou teplotu tohoto média jsme navrhli, vyrobili a nainstalovali speciální topnou spirálu uvnitř nádrže. Má přesně vyladěný topný výkon. Po dodání nádrže na kuchyňský olej na místo jsme navíc provedli další izolační vrstvu. Tyto dva konstrukční prvky umožňují ohřev obsahu nádrže. Tím je zajištěno zachování fyzikálních a chemických vlastností skladovaného oleje. Díky tomu lze tuto vertikální nádrž se spirálou a izolací použít pro krátkodobé i dlouhodobé skladování potravinářských materiálů.

Proč byla vnější izolační vrstva zhotovena pouze v cílovém místě? U vertikální nádrže je výška pouze 8,5 m. (Za zmínku stojí, že jsme realizovali zakázky, při kterých jsme dodávali vertikální nádrže vysoké až několik metrů. Viz příklad svislé nádrže na mazací olej). S průměrem až 3 800 mm se však přeprava této nádrže na kuchyňský olej stala poměrně náročnou logistickou výzvou. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o instalaci některých konstrukčních prvků až po dodání na místo, kde se bude provozovat. V tomto případě se jednalo o prvky, které by mohly dále ztížit nakládání a přepravu cisterny.