Zbiornik pionowy na olej spożywczy

Kraj odbiorcyPolska

Przeznaczeniemagazynowanie oleju spożywczego

Objętość75 m3

Ciekawe informacje na temat zlecenia

Właściwe magazynowanie substancji wykorzystywanych przez producentów działających w sektorze przemysłu spożywczego i przetwórstwa żywności jest kluczowym aspektem, który wpływa na jakość gotowego produktu przeznaczonego do konsumpcji. W grę wchodzi bowiem konieczność zadbania o takie parametry zbiornika, jak:

  • szczelność,
  • trwałość,
  • bezpieczeństwo użytkowania,
  • odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Zbiornik do magazynowania oleju spożywczego | EkonstalDodatkowo surowce i półprodukty wykorzystywane w przemyśle spożywczym muszą być bezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Na to, czy takie będą, wpływ mają m.in. warunki ich przechowywania. Wśród nich jest m.in. odpowiednia temperatura oraz higiena rozumiana jako ograniczenie kontaktu z czynnikami mogącymi wpływać na skażenie tych substancji lub przyspieszenie ich rozkładu chemicznego i psucia.

Na zlecenie jednego z producentów z branży spożywczej, działającego na rynku międzynarodowym, wykonaliśmy pionowy zbiornik jednopłaszczowy o pojemności 75 m3. Będzie służył do magazynowania oleju spożywczego. Ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej temperatury tego medium, zaprojektowaliśmy, wykonaliśmy i zainstalowaliśmy we wnętrzu zbiornika specjalną wężownicę grzewczą. Ma ona precyzyjnie dobraną moc grzewczą. Dodatkowo po dostarczeniu zbiornika na olej spożywczy na miejsce, wykonaliśmy także dodatkową warstwę izolacyjną. Te dwa elementy konstrukcyjne pozwolą na podgrzewanie zawartości zbiornika. Zagwarantuje to utrzymanie właściwości fizyko-chemicznych magazynowanego oleju. W efekcie ten pionowy zbiornik z wężownicą i izolacją może więc być wykorzystywany zarówno do krótko, jak i długoterminowego przechowywania materiałów przeznaczonych do celów spożywczych.

Dlaczego zewnętrzna warstwa izolacyjna została wykonana dopiero w miejscu docelowej lokalizacji? Jak na zbiornik pionowy, ma on tylko 8,5 m wysokości. (Warto wspomnieć, że realizowaliśmy zlecenia, w przypadku których dostarczaliśmy zbiorniki pionowe o wysokości nawet kilkunastu metrów. Zobacz przykład pionowego zbiornika na oleje smarowe). Jednak średnica wynosząca aż 3800 mm sprawiła, że transport tego zbiornika na olej spożywczy stał się sporym wyzwaniem logistycznym. Z tego powodu podjęta została decyzja, by niektóre elementy konstrukcyjne, zamontować dopiero po dostarczeniu go do miejsca, w którym będzie eksploatowany. Chodziło w tym przypadku o te elementy, które mogłyby dodatkowo utrudniać załadunek i przewiezienie zbiornika.