Tanker med vertikal akse, nesten 9 m høy, for en kunde fra Frankrike

LandFrankrike

Bruklagring av flytende stoffer

Kapasitet50 m3

Interessant informasjon om bestillingen

I mange år har vi vært eksperter på produksjon av horisontale tanker med ulike kapasiteter og diametre. Det er denne typen tanker som oftest forlater produksjonsanlegget vårt. Imidlertid tillater vår erfaring oss å lykkes med å utføre bestillinger på produkter med andre parametere, for eksempel sylindriske tanker med vertikal akse.

Et av prosjektene vi har fullført de siste månedene innebar produksjon og levering av syv vertikale ettkammertanker, hver med en kapasitet på 50 m3. De ble installert på stedet for en investering utført av en av våre kunder i Frankrike. Tankene, arrangert i to parallelle rader, er forbundet med en spesiell plattform som gir fri tilgang til hver av dem. Plattformen kan nås med en forsvarlig sikret stige.

Et slikt arrangement tillot å lage en base av tanker som ble brukt til å lagre flytende stoffer som MDI (metylendifenyldiisocyanater brukt i mange industrier, inkludert produksjon av polyuretaner) og polylou (kjemiske stoffer fra gruppen av flerverdige alkoholer). Dette skaper et imponerende inntrykk, fordi basen stiger over bakken til en høyde på nesten 9 meter – dette er den totale høyden til hver av tankene.