En bensinstasjon med en uvanlig plattform, skjermet fra to sider

LandNorge

Brukdrivstoff distribusjonspunkt

Kapasitet30 m3

Interessant informasjon om bestillingen

De mobile bensinstasjonene vi produserer gir oftest brukere toveis tilgang til plattformen som drivstofftankene er plassert på. I tilfellet med dette prosjektet trengte vår klient fra Skandinavia en annen løsning. Han ønsket at plattformen skulle dekkes med spesialpreparerte stålskjold på begge sider. Ved å iverksette en slik designidé skapte vi et slags stålskjul som dekker IKT- og elektriske koblingsutstyr som ligger under taket. Den beskytter også fordeleren som er installert av Kunden etter at tanken er levert til det endelige stedet.

En annen uvanlig løsning som brukes for denne bestillingen er konstruksjonen av plattformen. Vi har laget den på en slik måte at den fungerer som et grunt dryppebrett. Dette minimerer risikoen for miljøforurensning ved ukontrollert lekkasje fra dispenseren som er plassert på plattformen. Selve dispenseren ble montert på en spesiell plattform, og tilpassede rør i rustfritt stål ble ført til den under taket på plattformen.

Tanken med en diameter på 2,5 m skal inneholde totalt 30 000 liter diesel i to kammer. Fargen kunden valgte fra RAL-mønsterboken ble tilpasset fargen på bygningene i nærheten av stasjonen. Det vil tjene behovene til industriparken.