En bränslestation med en icke-standardiserad plattform, skyddad från två sidor

LandNorge

Förldistributionspunkt för bränsle

Kapacitet30 m3

Intressanta fakta om projekt

De mobila bränslestationer vi tillverkar ger oftast åtkomst till plattformen där bränsleautomaterna är placerade från två sidor. För projekt behövde vår kund från Skandinavien en annan lösning. Han ville att plattformen skulle täckas med speciella stålskydd på båda sidor. Genom att inkludera den designen i projektet skapade vi ett slags väderskydd av stål som skyddar fördelningscentral för IT-nätet och elcentral som finns under taket. Det skyddar också bränsleautomatet som monterades av kunden efter att tanken har levererats på platsen.

En annan ovanlig lösning som används för denna beställning är plattformens konstruktion. Vi gjorde den på ett sådant sätt att den fungerar som ett grund spillgolv. Detta minskar risken för förorening av miljö om ett okontrollerat utflöde från bränsleautomat placerade på plattformen händer. Själva bränsleautomat monterades på en speciell plattform och rostfria rörledningar leddes till den under plattformens tak på icke-standardiserad sätt.

Tanken med diameter 2,5 m rymmer total 30 000 liter av diesel i två kamrar. Den färgen som kunden valde från RAL mönsterbok blev anpassad till färgen av byggnader som finns omkring station. Det kommer att ha sin funktion i industriområde.

Se även andra mobila, cylindriska tankstationer som vi har producerat på uppdrag av våra kunder.