Tanken för flytande bränsle, med plattform och tak, Hestøya, Norge

LandNorge

Förbränslestation för fartyg och vägtrafik

Kapacitet26 m3

Intressanta fakta om projekt

Fördelar med den här produktens typ är otvivelaktiga.

  • För det första – rörlighet som betyder jättemycket både vid transport till platsen och när det finns ett behov av att flytta stationen från en plats till en annan.
  • För det andra – snabb och enkel montering.
  • För det tredje – kraven på tillgängligt utrymme som behövs för tankens fundament är mindre än vid en traditionell bränslestation.
  • För det fjärde – vi säkerställer hållbarhet, väderförhållanden och möjligheten att kundanpassa utseendet (t.ex. att välja en färg från RAL mönsterboken eller sätta på dekaler förberedda i enlighet med principerna för kundvisualisering).
  • För det femte – möjlighet att använda den för den bevakade bränslestationen, som behöver inte personal.

Denna tank med en plattform för bränsleautomat och ett tak är ett annat projekt för vår kund från Norge. Den fungerar som en obevakade bränslestation på en av öarna i Lofoten. Liksom många andra stationer som vi levererade till de skandinaviska länderna låg denna i omedelbar närhet av kustlinjen. Saltvatten och det hårda norska klimatet är en orsak till att tankens yttermantel har skyddats med en speciell korrosionsskyddande beläggning av mycket hög kvalitet. På kundens begäran blev också hela inner manteln säkrades med beläggning med samma egenskaper och rören var gjorda av rostfritt stål. Under plattformens tak monterades belysning som garanterar bekväm användning av bränsleautomater även på natten. Bränslepumpen var monterade i lådan i gaveln. Stationen har också extra säkerhetsåtgärder, såsom speciella räcken eller en entréstege tillverkades på så sett så att ingen obehörig kan ta sig till serviceplattformen. Den är också utrustad med ett SGB täthetkontrollsystem. Tanken har två kammare – en av dem rymmer 20 000 liter diesel och den andra – 6 000 liter bensin. Stationen används för att ge bränsle till både hjulgående fordon och fartyg.

Se även andra ståltankar med plattform och tak som vi har producerat på uppdrag av våra kunder.