Vertikální nádrže s výškou téměř 9 m pro odběratele z Francie

ZeměFrancie

Účelskladování kapalných látek

Objem50 m3

Zajímavé informace o této zakázce

Již mnoho let se specializujeme na výrobu horizontálních nádrží s různým objemem a průměrem. Právě nádrže tohoto typu nejčastěji opouštění náš výrobní závod. Naše zkušenostmi nám ale umožňují úspěšně realizovat také zakázky na výrobky s jinými parametry, jako jsou např. válcové vertikální nádrže.

Jeden z projektů, který jsme realizovali v posledních měsících, zahrnoval výrobu a dodávku sedmi vertikálních jednokomorových nádrží s objemem 50 m3 každá. Byly instalovány v místě stavby jednoho z našich zákazníků ve Francii. Nádrže, které jsou uspořádány ve dvou rovnoběžných řadách, jsou spojeny speciální plošinou zajišťující volný přístup ke každé z nich. Na plošinu je možné vylézt po bezpečnostním žebříku.

Takové uspořádání umožnilo vytvořit pole nádrží, které slouží ke skladování kapalin, jako jsou MDI (methylendifenyldiisokyanáty používané v mnoha průmyslových odvětvích, mj. k výrobě polyuretanů) a polyoly (chemické látky ze skupiny vícesytných alkoholů). Vzbuzuje to impozantní dojem, neboť pole ční téměř 9 m nad úrovní terénu – taková je totiž celková výška každé z nádrží.