Stående ståltankar med värmesystem

LandTyskland

Förlagring av smörjoljor

Kapacitet100 m3

Intressanta fakta om projekt

Ekonstal - ståltank med vertikal axel för lagring av smörjoljor

Även om den ligger fortfarande på foton, blev den monterade som stående efter leverans på plats. Det gör verkligen ett stort intryck, eftersom det höjer sig över jordens yta till 17 meter. Detta är dess totala längd, räknat samt med fyra solida ben som garanterar att tanken står stabil på marken. Total längd av manteln själv är imponerande för det är nästan 15 m. Lägger vi till detta en diameter på 2900 mm och en kapacitet på 100 000 liter får vi en riktigt stor ståltank, som vår kund använder för att lagra smörjoljor.

Två identiska tankar (som vi tillverkade för vår kund av S235JR stål), den tredje som redan finns på platsen, skapade en tankpark kopplad med varandra med en gemensam serviceplattform. På tankarnas toppar monterade vi yttre räcke på omkrets och andra, mindre räcke som säkerställer utrymme vid kopplingar. Den yttre manteln säkerställs med professionell, korrosionsskyddande och väderbeständig beläggning. RAL 7032 färg som kunden val själv från mönsterboken. Estetisk utseende av produktens yttre finish var lika viktig för kunden som soliditeten hos de svetsning, tätheten eller hållbarheten. Ovanjordiska tankar, speciell de stora, är ett iögonfallande element i landskapet. På grund av detta ger investerare allt oftare särskild uppmärksamhet för att säkerställa att den färdiga produkten uppfyller både kvalitets- och visuella krav och smälter in i sin område på ett harmoniskt sätt.

Det är värt att nämna ett extra, ovanligt element installerat i tanken. Det är värmeslinga för uppvärmning av lagrade ämne. Den blev placerade på nedre del av tanken. Den är gjord av 42 löpmeter av ett rör till vilket uppvärmningsvatten med en arbetstemperatur på ca 95 grader tillförs. Detta ger en värmeyta på ca 10 m2. Typ av värmeslinga används blev anpassad till temperatur krav av ämne lagrade i tanken. Tack vare detta har kunden garanti att ämnets densitet och andra fysikaliska och kemiska parametrar bevaras.

Tillverkade av oss för den här beställning tankar opererar i temperatur mellan -10 till +70 grader. En annan intressant del av konstruktion är rörledningar med flänsar och en manlucka DN 600, som är försett med en kranarm för enkel öppning.