Oberirdische Tanks

Oferowane przez nas naziemne zbiorniki ze stali charakteryzują się doskonałą wytrzymałością i odpornością, zarówno na czynniki zewnętrzne, jak też właściwości fizykochemiczne przechowywanego w nich medium. Wśród realizowanych przez nas projektów dominują naziemne zbiorniki poziome, które w zależności od konstrukcji mogą pomieścić od 3 do 200 m3 substancji płynnych w jednej lub kilku (maksymalnie 8) komorach wewnętrznych. Na zlecenie Klienta możemy wykonać także naziemne jednokomorowe zbiorniki pionowe o pojemności od 3 do 120 m3. W obu przypadkach mogą być to zarówno naziemne zbiorniki jednopłaszczowe, jak i dwupłaszczowe.

Przykłady ciekawych zbiorników naziemnych

Każdy stalowy zbiornik naziemny, który opuszcza nasz zakład produkcyjny, jest produktem spersonalizowanym, przygotowanym zgodnie z parametrami oczekiwanymi przez odbiorcę, a także dbałością o szczegóły techniczne. Przedstawiamy kilka przykładów zrealizowanych przez nas projektów, które pozwolą zapoznać się z możliwościami w zakresie wykończenia, akcesoriów dodatkowych czy objętości. Są wśród nich np.:

  • naziemne zbiorniki z dodatkową warstwą izolacyjną, zastosowaną po to, by zapewnić odpowiednią temperaturę przechowywania medium,
  • zbiorniki naziemne o osi pionowej, które w miejscu docelowym stworzą bazę zbiorników połączonych specjalnie skonstruowaną platformą,
  • naziemne zbiorniki wykorzystywane do zaopatrywania w paliwo motorówek i innych jednostek pływających.

Naziemne zbiorniki ze stali mogą być doposażone w dodatkowy osprzęt w zależności od potrzeb Klienta. Mogą to być np. drabiny, balustrady, podesty, platforma pod dystrybutor, dodatkowe oświetlenie itp.

Spezialtank für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten | Ekonstal

Spezialtank für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten

volumen: 50 m3

Above-ground, single-chamber steel tanks made for a customer from Lithuania | Ekonstal

Oberirdische Einkammer-Stahltanks im Auftrag eines Kunden aus Litauen

volumen: 60 m3

Tanks mit vertikaler Achse von fast 9 m Höhe, für einen französischen Abnehmer | Ekonstal-Gruppe

Tanks mit vertikaler Achse von fast 9 m Höhe, für einen französischen Abnehmer

volumen: 50 m3

Kleiner oberirdischer Tank | Ekonstal

Kleiner oberirdischer Tank für einen Kunden aus Sandnesjoen, Norwegen

volumen: 6 m3

Kraftstofftank für Wasserfahrzeuge | Ekonstal

Kraftstofftank für Wasserfahrzeuge für einen Abnehmer aus Norwegen

volumen: 20 m3

Oberirdischer Zweikammer-Tank | Ekonstal

Oberirdischer Zweikammer-Tank auf der Insel Indre Kvaroy, Norwegen

volumen: 50 m3