Tankstation container för en kund från Tiesleidalen, Norge

LandNorge

Förbränsledistributionspunkt

Kapacitet35 m3

Intressanta fakta om projekt

Denna containerbensinstation tillverkades av Ekonstal Group för en kund från Skandinavien där inte bara föränderliga väderförhållanden, utan även hög saltnivå i luften är karakteristisk för kustområden. Klimatet på målplatsen var därför en mycket viktig faktor som påverkade de tekniska parametrarna för den färdiga produkten.

Containern där vi installerade bränsletanken var skyddad med speciella korrosionsskyddsbeläggningar, resistenta mot nederbörd, variabel temperatur, luftfuktighet och luft med hög salthalt. En stor plattform skyddades också mot den nyckfulla norska auran, på vilken vi installerade en bränsleautomat som kunden tillhandahållit och förberedde en nisch för en betalterminal. Plattformen är skyddad från vind och nederbörd av härdat glas. Tack vare dem, såväl som speciella lampor monterade under taket ovanför plattformen, kan stationsanvändare enkelt tanka sina fordon och betala för bränsle.

Containerns färger har anpassats till principerna för kundens visuella identifiering. Vi täckte sidoväggarna med grafik vald av honom, som är upplyst av LED-sidolampor och en LED-lista på den övre konturen. Det ser särskilt imponerande ut på kvällen. Grafiken på sidoväggarna ger containern ett mer ”vänligt” och mindre ”tekniskt” utseende, vilket också kan vara viktigt för målanvändarnas övergripande uppfattning om denna punkt. Detta är viktigt eftersom anledningen till att vi gav oss i uppdrag att bygga denna tankstation container var kundens önskan att byta ut den tidigare använda containern med en nyare, modernare version. Ett av huvudantagandena var omfattningen av tekniska lösningar, vilket också säkerställer en sådan aspekt som möjligheten till självbetjäning av användarna. Den generella utformningen av anläggningen var också viktig, vilket gör att den kan sticka ut positivt på marknaden.

Tanken som placeras i containern har fyra kamrar som används för att förvara bensin, AdBlue, clear diesel och coloured diesel. Tankning är möjlig tack vare den dubbelsidiga distributör inställd parallellt med tankledningen. AdBlue-kammaren är uppvärmd och isolerad och rörledningen är gjord av rostfritt stål. Här användes en 700 l/min laddningspump. På kundens begäran var det tekniska rummet med el- och IT-centralen placerat i containerns främre del vid plattformen och översvämningsrummet i containerns bakre del.