JET-A1 flybrændstof tanke – et projekt for en lufthavn i Nordnorge

LandNorge

Betegnelseopbevaring af flybrændstof

Kapacitet80 m3

Interessant information om ordren

Flybrændstof JET-A1 – funktioner og anvendelse

JET-A1 er en type flybrændstof, der almindeligvis anvendes i luftfartsindustrien, især i kommercielle og militære fly. Det er et petroleum brændstof, der lever op til meget strenge krav, f.eks. fra organisationer som American Society for Testing and Materials (ASTM) og International Air Transport Association (IATA).

Dets specificitet kræver specielle håndterings- og opbevaringsprocedurer. Dette er nødvendigt for at garantere effektiviteten af turbine fly motorer og den fulde sikkerhed for personer, der bruger jetfly, turboprops og helikoptere, der drives af denne type brændstof. Dets karakteristika er:

  • flammepunkt (dvs. den temperatur, ved hvilken det udsender dampe, der kan antændes ved tilstedeværelse af åben ild eller gnist), som normalt er over 38°C,
  • højt energiindhold pr. volumen enhed,
  • forholdsvis lavt frysepunkt (normalt omkring -47°C), derfor forbliver brændstoffet flydende selv i flyhøjde.

JET-A1 spiller en nøglerolle i luftfartsindustrien rundt om verden. De er pålidelige og effektive energikilder for flymotorer. For at det forbliver sådan, skal det dog opbevares i overensstemmelse med visse standarder. På dette område er vi i stand til at yde fuld støtte ved at levere stålbrændstoftanke til luftfart som er pålidelige og testede under de mest ekstreme forhold.

Sikker opbevaring af JET A-1

Vi er særligt stolte af sådanne projekter, fordi de giver os mulighed for at fuldstændigt vise vores konstruktionsmæssige og teknologiske kompetencer. Ordren omfattede design, produktion og levering af to JET A-1 flybrændstof tanke til lufthavnen i Nordnorge. Der er tale om enkeltkammer, dobbeltvæggede overjordiske tanke med en vandret akse, der opfylder konstruktions- og materialekravene til opbevaring af denne type brændstof.

Her er de vigtigste tekniske parametre for brændstoftanke til luftfart:

  • hver af dem har en kapacitet på 80 m3, som betyder, at de kan rumme i alt 160 000 liter JET A-1,
  • tankenes diameter er 2900 mm og længde når 14,5 m,
  • rør og flanger er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer holdbarhed og høj modstandsdygtighed over for vejrforhold,
  • de fremstilles af stål tilpasset til drift i ekstreme temperaturer fra -40 til +50 38°C, hvilket garanterer deres pålidelighed under alle klimatiske forhold,
  • hver af dem har dryppende bunde (bade), hvilket mindsker risikoen for en negativ påvirkning af miljøet i tilfælde af ukontrolleret lækage,
  • der blev brugt en speciel designløsning (som er en standard for denne type tanke) bestående af 2 % af tankens hældning mod drypbakken,
  • inde i hver af tankene er der en DN 100 svømmer, der tjekker brændstofniveauet og sikrer præcis måling.

 

 

Efter levering til lufthavnen blev tankene placeret i kort afstand, parallelt med hinanden. Dette muliggjorde installationen af en specialdesignet platform, der letter adgangen til flangerne og muliggør bekvem vedligeholdelse og betjening. To par trapper, monteret på den ene af langsiderne af hver af tanke, fører til platformen.

Sikkerhed og overholdelse

Måden og betingelserne for opbevaring af JET A-1 flybrændstof bestemmer ikke kun, om stoffet bevarer sine fysiske og kemiske egenskaber, men også om der er risiko for miljøforurening eller en trussel mod sundhed eller liv for personer, der er i kontakt med dette type stof. Derfor er det påkrævet at bruge passende korrosionsbeskyttelse. Flybrændstoftankene fremstillet af os er indvendigt beskyttet med Hempel Hempoline Defend 400-Cure 72-belægning og udvendigt – med den højeste C5-standardbelægning. Dette øger holdbarheden af strukturen og garanterer pålidelig drift af tanke i mange år.

Derudover opfylder tankene retningslinjerne i Nordic Bund-standarden, der bruges i de nordiske lande, herunder Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Ifølge standarden skal et ekstra rum kaldet “bund” være en integreret del af strukturen i tanke beregnet til opbevaring af flydende brændstoffer (inkl. JET A-1). Det skal være designet til at rumme en vis procentdel af hovedkammerets samlede volumen, hvilket typisk er 10%. Det betyder, at i tilfælde af en utæthed eller overløb af hovedkammeret, vil bundtet være i stand til at tilbageholde mindst 10% af det spildte stof. Nordic Bund-standarden kræver også, at dette ekstra rum er konstrueret af passende materialer, er korrekt behandlet med en korrosionsbeskyttende belægning og er af en passende konstruktion, der er i stand til at klare det oplagrede brændstofs specifikke egenskaber. Derfor spiller det en beskyttende rolle – det forhindrer forurening af miljøet og minimerer risikoen ved opbevaring og håndtering af flydende brændstoffer.

Vi er stolte af, at vores løsninger bidrager til at sikre en sikker og økologisk flyinfrastruktur i Norge.