Zbiorniki naziemne z certyfikatem CE

To kolejny ważny krok w rozwoju naszej firmy i budowania przewag konkurencyjnych. We wrześniu 2022 roku nasz zakład produkcyjny przeszedł pozytywnie audyt na zgodność z normą EN 12285-2. Uzyskany w ten sposób Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych (Certificate for Constancy of Performance) umożliwia nam nadawanie znaku CE dla zbiorników paliwowych naziemnych (jedno i dwupłaszczowych) produkowanych w/w standardzie, służących do magazynowania płynów palnych i niepalnych, zanieczyszczających wodę. Proces certyfikacji przeprowadziła jednostka notyfikowana TUV Rheinland, posiadająca akredytację na dyrektywę 305/2011/EU. Do uzyskania najwyższego poziomu certyfikacji (system 1) dyrektywa ta wymaga m.in. przebadania stosowanych powłok pod kątem reakcji na ogień. Pozytywna weryfikacja podczas przeprowadzonego przez nas badania pozwoliła na uzyskanie certyfikacji na zbiorniki naziemne łącznie z powłokami malarskimi w systemie 1.

Ekonstal może dostarczać zbiorniki naziemne powlekane, wykonane zgodnie z załącznikiem ZA normy EN12285-2. Tego typu zbiorniki możemy wprowadzać na rynek jako wyroby budowlane. Oznacza to, że mogą one podlegać pod prawo budowlane. Dodatkowo z każdym zbiornikiem dostarczamy deklarację właściwości użytkowych wyrobu.

Dla odbiorców pochodzących z większości krajów europejskich, znak CE dla zbiorników na olej opałowy jest ma ogromne znaczenie. Dlaczego? Przede wszystkim nabywca tego typu produktu oznaczonego znakiem CE może być pewny najwyższej jakości, pełnej zgodności ze standardami europejskimi, a dodatkowo z regulacjami prawa budowlanego. Posiadanie takiego certyfikatu znacząco rozszerza więc nasz rynek docelowy. To to cieszy nas szczególnie, bo w parze z potwierdzoną jakością, idzie możliwość pozyskania wielu nowych Klientów.

 

Ekonstal ze znakiem CE dla zbiorników naziemnych - Certyfikat Consistancy of performance