Wywiady

Bezpiecznie dotlenieni

Z Panem Krzysztofem Polasik-Lipińskim, prezesem zarządu Ekonstal sp. z o.o. sp. k., rozmawiamy o tym, jak narodziła się idea stworzenia normobarycznej kapsuły tlenowej oraz innych istotnych aspektach związanych z jej użytkowaniem.

Przesunąć granice możliwości ludzkiego organizmu

Z Apoloniuszem Tajnerem, Prezesem Polskiego Związku Narciarskiego oraz najbardziej znanym trenerem Adama Małysza, rozmawiamy o potencjale wykorzystania normobarii dla wspierania wyników w sporcie.