Zabezpieczenie antykorozyjne metali

Zabezpieczenie antykorozyjne metali jest jednym z najważniejszych procesów w infrastrukturze przemysłowej. Szacuje się, że roczne straty z tytułu korozji na świecie wynoszą ponad 2 biliony dolarów. Należy jednak pamiętać, że straty te nie mają wyłącznie charakteru estetycznego. Przede wszystkim, degradacja metali ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo oraz niezawodność konstrukcji i urządzeń. Na szczęście duża wiedza o przyczynach i rodzajach korozji pozwala nam na wybór właściwych praktyk i sposobów ochrony.

 

Czym jest korozja?

Ekonstal - ochrona antykorozyjna metaliKorozja to proces, w wyniku którego metale ulegają degradacji na skutek wchodzenia w reakcje chemiczne z otoczeniem. W przypadku stali (tj. materiału, z którego Grupa Ekonstal produkuje oferowane przez siebie zbiorniki) proces ten polega na reakcji żelaza zawartego w stali z tlenem i wodą. Prowadzi to powstawania tlenków żelaza (rdzy) na powierzchni, co nie tylko powoduje obniżenie estetyki produktów wykonanych ze stali, ale także może stwarzać zagrożenie środowiskowe, co ma istotne znaczenie np. w przypadku zbiorników służących do magazynowania różnego rodzaju substancji żrących, trujących czy chemicznych.

Proces korozji stali jest złożony i może być wywołany różnymi przyczynami. Zaliczyć do nich można m.in.:

 • kontakt z wilgocią (pochodzącą z wody, powietrza i innych substancji), która przyspiesza reakcje chemiczne,
 • kontakt z substancjami korozyjnymi, obecnymi w kwaśnym lub zasadowym środowisku,
 • kontakt z solą obecną np. na obszarach nadmorskich lub w środowisku przemysłowym, gdzie jest stosowana jako środek przeciwoblodzeniowy,
 • kontakt z różnymi substancjami organicznymi, sprzyjającymi procesom korozyjnym,
 • uszkodzenia mechaniczne, takie jak zadrapania czy otarcia, które powodują uszkodzenie powłok antykorozyjnych na powierzchni stali,
 • obecność zanieczyszczeń, takich jak pył, smog czy oleje.

 

Korozja zbiorników stalowych – możliwe skutki i konsekwencje

Procesy korozyjne mogą mieć wiele skutków, zarówno ekonomicznych, jak i środowiskowych. Oto kilka z nich:

 • Najważniejszym skutkiem korozji jest utrata grubości i wytrzymałości stali. Pojawiająca się na powierzchni stali rdza osłabia jej strukturę oraz powoduje utratę pierwotnych właściwości. Korozja może prowadzić do pęknięć zbiornika, co grozi wyciekiem substancji, jakie są w nim magazynowane.
 • Korozja co powoduje szybsze zużycie produktów wykonanych z tego materiału, a zatem konieczność wymiany zbiornika może pojawić się wcześniej, niż zakłada to przewidywany okres jego eksploatacji.
 • Korozja może wpłynąć na jakość przechowywanych w zbiorniku substancji, ponieważ rdza może zmieniać ich skład chemiczny.
 • Korozja, wywołane nią uszkodzenia zbiorników i w konsekwencji wyciek mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i funkcjonujących w nim ludzi
 • Koszty naprawy zbiorników, które uległy korozji, mogą znacząco wpłynąć na poziom kosztów działalności przedsiębiorstwa i negatywnie wpłynąć na jego wynik finansowy.

 

Ochrona antykorozyjna – czym jest i po co się ją stosuje

Zazwyczaj ochrona antykorozyjna kojarzy się z farbami. Jest to jednak zagadnienie znacznie szersze, łączące w sobie wiele technik ochronno-zapobiegawczych. Do najważniejszych z nich należą:

 • dobór odpowiednich materiałów,
 • dobór powłok ochronnych,
 • badania laboratoryjne,
 • monitorowanie istniejących systemów,
 • analiza warunków eksploatacji.

Spełniając zatem określone wymagania należy odnieść się do wielu uwarunkowań zewnętrznych, mających bezpośredni wpływ na zakres stosowanej ochrony. We współczesnym świecie rozwój i skomplikowanie procesów wytwórczych, np. w przemyśle chemicznym czy petrochemicznym narzucają także nowe rygorystyczne wymagania odnośnie własności powłok wewnętrznych. W tym celu wykorzystywane są specjalne systemy chroniące przed niszczącym działaniem magazynowanych w zbiornikach substancji chemicznych. Analiza rodzaju i warunków magazynowania medium w takim przypadku jest kluczowa.

W jaki sposób Ekonstal zapewnia odpowiednią ochronę antykorozyjną produkowanych zbiorników?Ze względu kilkudziesięcioletnie doświadczenia związane z produkcją stalowych zbiorników i konstrukcji Grupa Ekonstal posiada odpowiednią wiedzę i know-how, które pozwalają nam na dobór rozwiązań gwarantujących pełne bezpieczeństwo i długi okres eksploatacji produktów wykonanych ze stali. Ochronę antykorozyjną traktujemy jako jeden z naszych priorytetowych obszarów działania. Ma ona bowiem kluczowe znaczenie dla przedłużenia czasu życia konstrukcji ze stali oraz utrzymania jej pierwotnych właściwości przez jak najdłuższy czas.

Co robimy, by zapewnić jak najbardziej skuteczną ochronę antykorozyjną produkowanych przez nas zbiorników? W tym celu utrzymujemy ciągłą współpracę z laboratoriami badawczymi, z uznanymi na całym świecie dostawcami sprzętu i powłok oraz ekspertami w dziedzinie chemii i korozji. Finalnie wykorzystując własne doświadczenie, utrzymując wysoce wykwalifikowany personel oraz wykonując szeroki zakres badań nieniszczących, każdego dnia dostarczamy produkty najwyższej jakości. Są to trwałe, bezpieczne dla środowiska zbiorniki o wysokiej odporności na korozję.