Przenośne stacje paliwowe – innowacyjne rozwiązania dla zróżnicowanych potrzeb

Rozwijający się świat oczekuje mobilności i rozwiązań typu smart. Chodzi o to, by szybko i elastycznie dostosowywać się do zmieniających się warunków, zachowując przy tym komfort działania, efektywność i funkcjonalność, oszczędzając jednocześnie cenne zasoby materialne i niematerialne. Z lokalnych społeczności żyjących bardzo stacjonarnie, przekształciliśmy się w społeczeństwo żyjące w „globalnej wiosce”, po której poruszamy się we wszystkich kierunkach rozmaitymi środkami transportu wodnego, lądowego i powietrznego. Rozwijamy przemysł, wdrażamy nowe technologie, zmieniamy model rolnictwa, stawiamy na turystykę i rekreację. To wymusza ciągły rozwój infrastruktury, która umożliwia łatwy i szybki dostęp do paliwa

Wg danych z 2019 roku, tylko w Europie funkcjonowało ok. 150 000 stacji benzynowych. Mimo rosnącej popularności pojazdów elektrycznych, nadal istnieje zapotrzebowanie na tradycyjne stacje benzynowe. Nie w każdej lokalizacji i nie w każdych warunkach inwestycję związaną z budową tego typu infrastruktury można zrealizować. W takich sytuacjach alternatywnym rozwiązaniem stają się przenośne stacje paliwowe, które dzięki swoim licznym zaletom pozwalają z sukcesem radzić sobie z globalnymi wyzwaniami logistycznymi i środowiskowymi.

Obszary zastosowań przenośnych stacji benzynowych

Przenośne stacje benzynowe (zarówno te cylindryczne, jak i kontenerowe) posiadają szereg zalet, które sprawiają, że są to produkty niezwykle uniwersalne. Dzięki temu mogą przyczyniać się do rozwiązywania konkretnych problemów, jakie na co dzień pojawiają się w różnych sektorach i branżach. Oto wybrane przykłady zastosowań przenośnych stacji benzynowych we współczesnym świecie.

 

Obszar zastosowaniaKorzyśćRozwiązany problem
Odległe i trudno dostępne lokalizacje, np. tereny charakteryzujące się niekorzystnymi parametrami budowy geologicznej, tereny położone w strefie klimatycznej charakteryzującej się dużą zmiennością pogody i niesprzyjającymi warunkami, tereny słabo zaludnione ze słabo rozwiniętą infrastrukturą, regiony dotknięte klęskami żywiołowymi itp.Dostęp do paliwa jest zagwarantowany także tam, gdzie budowa tradycyjnych stacji jest niemożliwa lub nieekonomiczna, bądź sieć stacji paliwowych jest nieadekwatna do potrzeb.
 • Utrzymanie funkcjonowania podstawowych usług, takich jak np. transport, generowanie energii, a także rozwój regionu.
 • Zapewnienie codziennej wygody mieszkańców poruszających się pojazdami silnikowymi, bez konieczności dalekich dojazdów po paliwo.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości szybkiego reagowania w sytuacjach awaryjnych.
Place budowy i projekty infrastrukturalne (związane np. z budową i modernizacją dróg i autostrad), gdzie konieczne jest stałe przemieszczanie sprzętu i maszynDzięki możliwości szybkiego przestawienia mobilnych stacji, paliwo jest zawsze dostępne tam, gdzie aktualnie toczy się praca.
 • Ułatwienie logistyki paliwowej na dużych i często zmieniających się obszarach budów, gdzie nie ma stacjonarnych stacji paliw.
 • Redukcja czasu potrzebnego na logistykę paliwową, co obniża ryzyko pojawiania się dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami realizacji inwestycji.
 • Minimalizacja przestojów i poprawa efektywności pracy.
Sektor przemysłowy (np. przedsiębiorstwa utrzymujące dużą flotę własną) i rolniczy (np. plantacje, gospodarstwa wielkoobszarowe)Niższe koszty operacyjne i większa produktywność.
 • Eliminacja konieczności długotrwałych przerw w pracy związanych z tankowaniem poza miejscem pracy, co jest szczególnie ważne w sezonach, gdy czas ma kluczowe znaczenie, np. podczas zbiorów.
 • Redukcja przestojów w pracy maszyn i pojazdów przez zapewnienie stałego dostępu do paliwa, zwłaszcza w miejscach, gdzie dostawy mogą być utrudnione.
Obszary turystyczne oddalone od głównych szlaków, tereny rekreacyjne, mariny i przystaniePoprawa dostępności i podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej danej lokalizacji, a dzięki temu pobudzenie turystyki i wzrost dochodów lokalnych z różnorodnych aktywności, od kempingów po wycieczki łodzią.
 • Ułatwienie turystom i pracownikom obiektów turystycznych dostępu do paliwa, co jest szczególnie ważne dla pojazdów terenowych, łodzi czy generatorów.
 • Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko w przypadku tankowania łodzi motorowych, skuterów śnieżnych i innych pojazdów rekreacyjnych.
 • Możliwość działania stacji jako punktów samoobsługowych.
Sektor transportowy, np. lotniska, porty, przystanie, przedsiębiorstwa transportowe, szczególnie te działające na terenach oddalonych od głównych sieci paliwowychDostęp do różnych rodzajów paliwa, dostosowanych do różnych środków transportu, od samochodów po samoloty i statki.
 • Łatwy dostęp do paliwa przez pojazdy i urządzenia, które nie mogą korzystać z tradycyjnych stacji paliw.
 • Zwiększenie efektywności operacji transportowych i zapewnienie ich ciągłości.
 • Zmniejszenie ryzyka opóźnień i przestojów, które mogą wpływać na całe łańcuchy dostaw i logistykę.

 

Jeden produkt – wiele zalet

Co decyduje o tym, że przenośne, cylindryczne i kontenerowe, przenośne stacje benzynowe mogą być wykorzystywane w tak różnych obszarach? Składa się na to co najmniej kilka elementów, wśród których wymienić można m.in.:

 • Elastyczność lokalizacyjna – przenośne stacje benzynowe (jak sama nazwa wskazuje) mogą być łatwo przetransportowane w inne miejsce, bez potrzeby przeprowadzania skomplikowanych prac budowlanych czy długotrwałych procedur uzyskiwania zezwoleń (warto sprawdzić lokalne ustawodawstwo prawne, regulujące kwestię eksploatacji tego typu produktów w danym kraju). Dają więc możliwość szybkiego reagowania na zmieniające się potrzeby i warunki.
 • Łatwość instalacji – są to urządzenia przystosowane do użytkowania bez konieczności wykonywania zaawansowanych prac montażowo-instalacyjnych. Czas uruchomienia takiego punktu dystrybucji paliw jest więc nieporównywalnie krótszy, niż realizacja projektu polegającego na budowie tradycyjnej stacji.
 • Możliwość wykorzystania w tzw. trudnym terenie – przemyślana, wytrzymała i trwała konstrukcja pozwala na użytkowanie tego typu stacji w miejscach, gdzie budowa tradycyjnej infrastruktury byłaby niemożliwa lub bardzo kosztowna, np. w obszarze górzystym czy podmokłym.
 • Możliwość dystrybucji różnego rodzaju paliw – zbiorniki, które stanowią podstawę konstrukcji, mogą być przystosowane do magazynowania różnych paliw płynnych, w tym benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego a także AdBlue i biopaliwa.
 • Dostosowanie do obsługi różnych pojazdów – stacje są projektowane w taki sposób, by umożliwiać tankowanie nie tylko samochodów osobowych i ciężarowych, ale także maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, łodzi motorowych, skuterów śnieżnych, pojazdów wojskowych czy samolotów.
 • Pełna zgodność z eko-standardami – konstrukcja przenośnej stacji benzynowej uwzględnia wszystkie obowiązujące normy ekologiczne. Zapewnia tankowanie pojazdów w sposób przyjazny dla środowiska. W niektórych przypadkach wpływa na minimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia otoczenia, jakie mogłoby powstać na skutek tankowania pojazdów z kanistrów, napełnionych wcześniej na tradycyjnej stacji paliw. Jest to więc krok w kierunku bardziej zrównoważonych rozwiązań energetycznych i wsparcie globalnych wysiłków na rzecz ochrony środowiska.
 • Szerokie możliwości konfiguracyjne – wiele parametrów można dostosować do wymagań miejsca oraz celu, w jakim przenośna stacja benzynowa ma być wykorzystywana. Dotyczy to nie tylko liczby komór, wielkości i pojemności zbiornika, ale także m.in. wyglądu i konstrukcji platformy dystrybucyjnej, zabezpieczeń platformy przed warunkami pogodowymi, montażu dodatkowych elementów takich jak dedykowane oświetlenie, terminal płatniczy, wyświetlacz cen, czy też montażu dodatkowych warstw izolacyjnych i elementów instalacji fotowoltaicznej. Klienci, dla których szczególnie ważna jest estetyka wykończenia elementów zewnętrznych, dostępne są różne elementy identyfikacji wizualnej, takie jak fluorescencyjne naklejki, logotypy, otoki ledowe itp.

Do zastosowań krótko i długoterminowych

Przenośne stacje benzynowe to kompleksowa i nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych, stacjonarnych punktów dystrybucji paliw. Można je wykorzystywać zarówno w czasie realizacji projektów o charakterze krótkookresowym, jak też w długim horyzoncie czasowym. Podstawą ich wszechstronnego zastosowania jest innowacyjna konstrukcja, która została zaprojektowana tak, by łączyć w sobie cztery podstawowe obszary: wygodę użytkowania, funkcjonalność, wydajność i odpowiedzialność za środowisko. Ich rosnącą popularność tłumaczy fakt, że świat ciągle poszukuje elastycznych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie tankowania. Jedną z bardziej istotnych kwestii w tym obszarze jest to, by móc tankować w miejscu, w którym rodzi się taka potrzeba, bez konieczności odbywania długich podróży do tradycyjnych, stacjonarnych stacji paliwowych.